Landbruks- og skogbruksdepartementets rekruttering av ansatte

Landbruks- og skogbruksdepartementet til kontraktspersonell
Landbruks- og skogbruksdepartementet til kontraktspersonell

Landbruks- og skogbruksdepartementet har gitt ut en ny rekrutteringsmelding. I følge kunngjøringen som ble publisert via DPB, vil Landbruks- og skogbruksdepartementet rekruttere 25-personell fra 09 til november og 2019 til desember 9.

For å bli ansatt i Landbruks- og skogbruksdepartementet, avdeling for databehandling, basert på vedlegg 375-artikkelen til dekretloven nr. 6 og basert på denne artikkelen, Söz Contractual Informatics i store skalaer for informasjonsbehandlingsenheter for offentlige institusjoner og organisasjoner som ble publisert i Offisiell tidning datert 31.12.2008 og nummerert 27097. I samsvar med artikkel 8 i forskriften om prinsipper og prosedyrer for ansettelse av personell, skal 9 (ni) kontraherende IT-personell rekrutteres ved plassering for å lykkes i den skriftlige eksamenen som skal utføres av vårt departement.

ANVENDELSESVILKÅR

a) For å oppfylle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48,

b) Nyutdannede fra fireårig datateknikk, programvareteknikk, elektroteknikk, elektronisk ingeniørvitenskap, elektroelektronisk ingeniør og industriell ingeniør avdelinger ved fakultetene eller institusjoner for høyere utdanning i utlandet, hvis ekvivalens er akseptert av Higher Education Council,

c) (b) annet enn de som er spesifisert i de fireårige utdanningsfakultetene ved ingeniøravdelinger, fakulteter for naturvitenskap og litteratur, utdanningsvitenskap, avdelinger for data- og teknologiutdanning, statistikk, matematikk- og fysikkavdelinger, eller tilsvarende til disse ved høyere utdanning (Nyutdannede fra denne avdelingen kan søke om 2 etasje i månedlig takst på bruttokontraktgebyr)

c) Å ha minst 3 (tre) års yrkeserfaring innen programvare, programvaredesign og utvikling og styring av denne prosessen eller i etablering og styring av store nettverkssystemer, skal ha minst 5 (tre) år og minst 657 (fem) år for andre. Ved fastsettelse av erfaringen, som IT-personell, skal tjenestene som er underlagt loven nr. 4 eller de inngåtte tjenester underlagt dekretloven 399 med underavsnitt (B) i artikkel XNUMX i samme lov og tjenesteperiodene som er dokumentert som IT-personell i privat sektor underlagt sosialforsikringsinstitusjonen, tas i betraktning).

d) Gi kunnskap om maskinvaren til periferiutstyr til datamaskiner og etablert nettverksadministrasjon og sikkerhet, og dokumenterer at de kjenner minst to av de nåværende programmeringsspråk,

e) For mannlige kandidater må de ha tjent som aktiv militærtjeneste eller blitt fritatt eller utsatt eller blitt overført til reserveklassen hvis de ikke har fylt aktiv militærtjeneste eller har nådd militærtjeneste.

Søknadsform og historie

1- referanser, 25.11.2019 - 09.12.2019 mellom disse datoene vil bli gjort elektronisk via https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvuru adresse. Siden søknadene vil bli mottatt i elektronisk miljø, vil ikke søknader bli akseptert per post eller personlig.

2- Opptak vil skje med passord e-forvaltning kandidater (det www.turkiye.gov.t) kontoen er obligatorisk. Kandidatene må skaffe et passord for e-regjering for å kunne bruke denne kontoen. Kandidater kan skaffe konvolutten som inneholder e-regjeringspassordet fra PTTs sentrale direktorater personlig ved å presentere identitetskortet med det tyrkiske identitetsnummeret.

DOKUMENTER KREVET FOR SØKNAD;

a) Curriculum Vitae, (Kort CV for kandidaten vil bli utarbeidet som en enkelt side og vil bli lastet opp til "Annen informasjon" -delen under søknaden som er gjort via e-regjering.)

b) SSI Servicedokument, (e-Government SSI Registrerings- og Servicedokument-side, strekkodede dokumenter, e-regjeringsapplikasjoner under delen "Annen informasjon" vil bli lastet opp.)

c) Dokumentet som indikerer yrkeserfaringen angitt i artikkel (3) i de generelle vilkårene (Det er nødvendig å bekrefte at yrkeserfaringen er bestått som informasjonspersonell, det vil bli lastet opp til "Annen informasjon" -seksjonen under søknaden gjort via e-regjering.)

d) Dokumentet som sier at han / hun kjenner minst to gjeldende programmeringsspråk angitt i (d) i tittelen med generelle betingelser (transkripsjon som viser minst 2 semesterprogrammeringskurs tatt, deltakelse / eksamensbevis, etc.) (Søknad utarbeidet av e-regjering på en enkelt side) vil bli lastet opp til delen "Annen informasjon".)
e) Sertifikatene som kreves for hver stilling i SPESIELLE VILKÅR og dokumentene som indikerer yrkeserfaring eller erfaring (Den detaljerte listen over sertifikatene og de spesifiserte dokumentene skal utarbeides som et enkelt dokument og lastes opp til delen "Annen informasjon" under søknaden gjort via e-regjering.)

EVALUERING AV ANSØKNINGER

Som et resultat av behandlingen av søknadene blir totalt sytti prosent av KPSS-poengsummen (KPSS-poengsummen til kandidaten som ikke leverer en KPSS-poengsum eller 70 vurdert som 10) og tretti prosent av fremmedspråkscoren (poengsummen til de som ikke leverer et fremmedspråkpoeng vil bli betraktet som null) Det maksimale antallet XNUMX (ti) ganger for hver tittel vil bli invitert til den skriftlige eksamen, og begynner med den høyeste poengsummen i henhold til rangeringen.

Hvis det er mer enn en kandidat med samme poengsum på sisteplass i henhold til denne rangeringen, vil alle disse kandidatene bli tatt opp til eksamen.

Liste over kandidater som er kvalifisert til å gå opp til den skriftlige eksamenen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB vil bli lagt ut på siden. I tillegg vil det ikke bli gitt noen skriftlig varsling eller varsling.

Søkere kan søke på bare en av de utlyste stillinger.

EKSAMENFUNKSJONER, STED OG HISTORIE

Eksamensspørsmålene vil dekke alle fag som er spesifisert i de tekniske og spesielle betingelsene for stillingen de gjelder. 10 (ti) spørsmål vil bli delt mellom de utlyste stillingene. Vanlige spørsmål vil dekke aktuelle IT-emner.

Tid og sted for eksamen sammen med listen over kandidater som er kvalifisert til å gå opp til den skriftlige eksamenen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB vil bli lagt ut på siden.

De som ikke kvalifiserer til en skriftlig eksamen kan klage til Landbruks- og skogbruksdepartementet for databehandling innen tre (X) arbeidsdager, inkludert datoen for publiseringen, etter at listen over de som kvalifiserer til den skriftlige eksamenen er publisert. Eventuelle innvendinger som ikke fremmes innen fristen, vil ikke bli akseptert. Innvendinger vil bli avsluttet av eksamenskommisjonen innen 3 (tre) arbeidsdager. Resultatene vil bli underrettet til de berørte parter skriftlig.

GJENNOMGANG

Kandidater som scorer 100 og mer over 70 full score på slutten av den skriftlige eksamenen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (ni) adelige, 9 (ni) vikariatskandidater blir kunngjort som vinner.

Innvendinger mot resultatene av de skriftlige eksamenene skal sendes IT-avdelingen innen 3 (tre) arbeidsdager fra og med den dato resultatene blir kunngjort og vil bli evaluert av eksamenskommisjonen og den tilknyttede universitetsinstitusjonen eller organisasjonen.

Hvis score er like i den skriftlige eksamenen; Hvis varigheten av yrkeserfaring er lengre og varigheten av yrkeserfaringen er lik, vil den nyere universitetseksamen bli undersøkt.

MEDDELELSE AV EKSAMENSRESULTATER

Skriftlige eksamensresultater https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB Det vil bli lagt ut på nettstedet. I tillegg vil det ikke bli gitt noen skriftlig varsling eller varsling.

For detaljer om annonse KLIKK HER

Jernbane Nyheter Søk

Vær den første til å kommentere

Yorumlar