General Command of Gendarmerie to Procure Active Officer

generell kommando for gendarmeriet
generell kommando for gendarmeriet

Søknadene vil bli fremsatt mellom 16. og 31. januar 2020 for å imøtekomme de mannlige / kvinnelige kontraktsansvarlige behovene til Gendarmerie og Kystvaktskommandoen. Detaljer for forsyningen; http://www.jandarma.gov.tr, http://www.sg.gov.tr, http://www.jsga.edu.tr ve http://www.dpb.gov.tr Det er oppgitt i "Gendarmeriets generelle kommando / kontraktsansvarlige søknadsveiledning" og "2020 kystvaktskommisjonens intervensjon / kontraktsoffiser søknadsveiledning".


1. VILKÅR FOR ANVENDELSE:
a. Søknader er bare https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Det vil bli laget via e-Government-portalen via internettadressen, gjennom personellforsyningssystemet til Gendarmerie og Coast Guard Academy. Søknader fremsatt via mail eller personlig utenfor internettmiljøet vil ikke bli vurdert.
b. Kandidatene må søke etter å ha lest hele “Application Guide”.
c. Søknadene starter 16. januar 2020 og slutter 31. januar 2020, klokken 16:00.
d. Personal Supply System of Gendarmerie and Coast Guard Academy Presidence vil bli lagt inn via e-Government-portalen med mulighet for e-regjeringspassord, mobilsignatur, e-signatur, TC-identitetskort eller internettbank.

2. KVALIFIKASJONER SOM SØKES I KANDIDATER:
a. Å være en borger av Republikken Tyrkia.
b. Å oppgradere fra utdanningsprogrammene som er spesifisert i retningslinjene for søknad, å gå uteksaminert fra institusjoner med høyere utdanning hvis ekvivalens er akseptert av Rådet for videregående utdanning eller for å kunne oppgradere til 04. august 2020, som er bestemt som den midlertidige registreringsdatoen.
c. For de som har uteksaminert seg fra bacheloravdelingene som er spesifisert i guiden for Gendarmerie-generalkommandoen og Kystvaktskommandoen, eller som kan gå uteksaminert innen 04. august 2020, har de ikke fullført alderen syv og tyve (01) fra 2020. januar 27 (født 01. januar 1993), For ikke å være to og tretti (32) år gammel for de som har fullført sin forskerutdanning i henhold til den ukorrigerte folkeregistreringen (født 01. januar 1988 eller senere),
d. Sikkerhetsutredning og arkivforskning for å være positiv,
d. For ikke å være gravid,
e. For ikke å bli separert eller fjernet fra de tyrkiske væpnede styrker, Gendarmerie-generalkommandoen og kystvaktskommandoen som offiserer, ikke-kommisjonerte offiserer, ekspertkjendiser, sakkyndige soldater eller inngåtte soldater.
f. Ikke har noen militærtjeneste på datoen for midlertidig registrering (04. august 2020),
g. http://www.jandarma.gov.tr, http://www.sg.gov.tr, http://www.jsga.edu.tr ve http://www.dpb.gov.tr For å oppfylle søknadsbetingelsene som er angitt i "General Director of Defense / Contracted Officer's Application Guide" publisert på internettadressene og "SSI of the 2020 Ordinary Officer / Contracted Officer Application Guide".

3. Søknadssted, tid og metode:
a. referanser https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Et e-regjeringspassord, mobilsignatur, e-signatur, TR-identitetskort eller internettbank vil bli lagt inn mellom 16. og 31. januar 2020 via e-regjeringsportalen gjennom personellforsyningssystemet Gendarmerie og Coast Guard Academy.
b. Listen over kandidater hvis søknad blir akseptert og har rett til å delta i utvelgelseseksamen og søknadsprinsipper, kunngjøring om eksamensavgift, eksamenssenter, eksamensdato og alle andre kunngjøringer https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris vil bli kunngjort fra internettadresser.
c. Søknader skal ikke gjøres uten å lese bruksanvisningene. Kandidaten er ansvarlig for gale kodinger og feilrepresentasjoner som kan gjøres under søknaden og for de negative konsekvensene av å ikke følge kunngjøringene.

4. KONTAKTINFORMASJON:
a. Kontaktinformasjon:
Gendarmerie og Coast Guard Academy (JSGA) Campus
Kommando for personellforsyningssenter for JSGA
Beytepe / Çankaya / ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Offisielle nettadresser:
(1) Gendarmerie-kommandoen: http://www.jandarma.gov.tr
(2) Gendarmerie og Coast Guard Academy Presidentship: http://www.jsga.edu.tr (3) Kystvaktskommandoen: http://www.sg.gov.tr

For detaljer om annonse KLIKK HERJernbane Nyheter Søk

Vær den første til å kommentere

Yorumlar