Samferdselsdepartementet er funksjonshemmede og eks-overbeviser kontinuerlige rekrutteringsresultater

Samferdselsdepartementet, funksjonshemming og eks-dommer arbeidseksamen resultat av muntlig eksamen
Samferdselsdepartementet, funksjonshemming og eks-dommer arbeidseksamen resultat av muntlig eksamen

Innvendingsprosessen for den muntlige eksamen for funksjonshemmede og domfelte faste arbeidere (renholdsoffiser) som ble avholdt torsdag 16.01.2020, for å tjene i provinsiell organisasjon for departementet for transport og infrastruktur, er gjennomført og de endelige og reserveresultatlistene er gitt i vedlegget.

DOKUMENTER KREVET AV DE STORE KANDIDATER

 • Eksempel på identitetskort
 • Sertifisert eksempel på eksamen
 • 6 (seks) passbilder,
 • Et militært statusdokument med strekkode utstedt av autoriserte militære grener for eks-domfelte eller trykt via e-regjeringsporten (utskrivningsdokument for kandidater som har fullført sin militærtjeneste),
 • Helsetilsynsrapport med status for funksjonshemming for kandidater med nedsatt funksjonsevne. (Original)
 • Health Board Report om at det ikke er noen hindring for de tidligere dømte kandidatene å utføre sine oppgaver angående helse,
 • Ex-Convicts attest for eks-domfelte. (Original)
 • Adresseerklæring (Vårt departement www.uab.gov.t er kan fås fra internettadressen eller Personaldirektoratet),
 • Etisk kontrakt (Vårt departement www.uab.gov.t er kan fås fra internettadressen eller Personaldirektoratet),
 • Sikkerhetsundersøkelse og arkivforskningsskjema (Vårt departement www.udhb.gov.t er kan fås fra internettadressen eller Personaldirektoratet og vil bli utstedt og signert elektronisk i 4 eksemplarer),
 • Skriftlig erklæring om kriminell journal.

De må levere ovennevnte dokumenter personlig til Transport- og infrastrukturdepartementet, Generaldirektoratet for personell (Etasje: 4), Hakkı Turayliç Caddesi No: 2020 3 Emek-ANKARA, frem til arbeidstidens slutt tirsdag 5. februar 06338.

For resultatliste over hoved- og reservekandidater KLIKK HER

1. Eksempel på søknadsskjema

2. Adresseerklæring

3. Etisk avtale

4. Sikkerhetsundersøkelse og arkivforskningsformJernbane Nyheter Søk

Vær den første til å kommentere

Yorumlar