Innenriksdepartementet kjøper 15 assisterende revisorer

departementet av icis
departementet av icis

Personell vil bli rekruttert til staben til 15 vararepresentanter i innenriksdepartementet, som er ledige i klassen General Administration Services i den sentrale organisasjonen for innenriksdepartementet, med en inngangseksamen (muntlig) som skal avholdes i Ankara mellom 06-08 mai 2020.

BETINGELSER FOR Å DELE I MUNTLIG EKSAMEN


1 - For å oppfylle vilkårene oppført i avsnitt A i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48,

2 - Å ha fullført en av fakultetene rettsvitenskap, politisk informasjon, økonomi, forretningsadministrasjon, økonomi og administrative vitenskaper som gir minst fire års grunnutdanning, eller en av de nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjonene hvis likeverdighet er akseptert av de kompetente myndigheter,

3 - For ikke å være over fem og tretti år fra og med den første dagen i januar året hvor opptaksprøven avholdes (de som er født etter 01/01/1985),

4 - Etter å ha mottatt minst 2018 eller flere KPSS-poengsummer fra ÖSYM i 2019-23 med poengsummen "Public Staff Selection Exam KPSSP70", 90 søkere med høyest poengsum (90 kandidater med samme poengsum og andre kandidater som har samme poengsum) mottatt).

For detaljer om annonse KLIKK HER


Jernbane Nyheter Søk

Vær den første til å kommentere

Yorumlar