Samsun vann- og avløpsetat for å anskaffe 67 embetsmenn

samsun vann og avløp administrasjon vil gjøre embetsmenn
samsun vann og avløp administrasjon vil gjøre embetsmenn

SAMSUN Vann- og avløpsadministrasjon GENERELT DIREKTORATKontor mottak for første gang


Å være ansatt i henhold til Generaldirektoratet for tjenestemannsloven nr. 657 i Generaldirektoratet for Samsun vann- og avløpsadministrasjon; I henhold til bestemmelsene i eksamens- og utnevnelsesforskriften for førstegangsoppdrag til lokale administrasjoner, vil embetsmenn rekrutteres gjennom åpne oppgaver til de ledige stillinger som er spesifisert, med tittel, klasse, karakter, antall, kvalifikasjoner, KPSS-type, KPSS-basistelling og andre krav nedenfor.

S

N

Spillertittel klasse Squad Degree Piece kvalifikasjoner Kjønn KPSS
Type
KPSS Base
rangeringer
1 ingeniør TH 8 1 For å uteksamineres fra datateknikk-program for fakulteter som gir grunnutdanning Mann / Kvinne P3 70
2 ingeniør TH 8 2 For å studere utdannelsen fra Miljøteknisk utdanning ved fakultetene som gir grunnutdanning Mann / Kvinne P3 70
3 ingeniør TH 8 3 For å uteksamineres fra elektroingeniørprogrammet ved fakultetene som gir grunnutdanning Mann / Kvinne P3 70
4 ingeniør TH 8 1 For å uteksamineres fra kandidatprogrammer for kontroll og automatiseringsteknologi ved fakultetene som gir utdanning på lavere nivå Mann / Kvinne P3 70
5 ingeniør TH 8 3 Uteksaminert fra studenteringeniørprogrammet ved fakulteter som gir grunnutdanning Mann / Kvinne P3 70
6 ingeniør TH 8 5 For å uteksaminere sivilingeniørutdanningen på fakultetene som gir utdanning på lavere nivå Mann / Kvinne P3 70
7 ingeniør TH 8 5 For å uteksamineres fra Mekanisk ingeniørprogram ved fakultetene som gir grunnutdanning Mann / Kvinne P3 70
8 arkitekt TH 8 1 Uteksaminert fra Fakultet for arkitektur-studenter Mann / Kvinne P3 70
9 kjemiker TH 8 2 Uteksaminert fra kjemi grunnleggende programmer av fakulteter Mann / Kvinne P3 70
10 tekniker TH 8 6 For å studere fra det mekaniske tilknyttede programmet for yrkesfaglige skoler Mann / Kvinne P93 70
11 tekniker TH 9 1 For å studere fra dataprogrammeringsprogram for fagskoler Mann / Kvinne P93 70
12 tekniker TH 9 1 Uteksaminert fra miljø- eller miljøhelsepersonellgradsprogrammet for yrkesskoler Mann / Kvinne P93 70
13 tekniker TH 9 10 For å uteksaminere fra byggtekniker eller byggteknologiprogram for yrkesskoler Mann / Kvinne P93 70
14 tekniker TH 9 8 For å studere fra yrkesfaglige skoler karttekniker eller kart og Kadastral Associate Degree-programmet Mann / Kvinne P93 70
15 tekniker TH 9 3 Uteksaminert fra Electricity Associate Program of Fagskoler Mann / Kvinne P93 70
16 tekniker TH 9 2 For å studere fra yrkesfaglige skoler elektronisk, elektrisk-elektronisk tekniker eller elektronisk teknologi tilknyttet gradsprogram Mann / Kvinne P93 70
17 kollektor GPP 9 - 10-11 11 Uteksaminert fra et av bachelorstudiene i økonomi, regnskap, forretningsadministrasjon, offentlig administrasjon, statsvitenskap og offentlig administrasjon, økonomi, regnskapsinformasjonssystemer Mann / Kvinne P3 70
18 advokat AH 7 2 Uteksaminert fra Law Faculties of Universities Mann / Kvinne P3 70

GENERELLE OG SPESIELLE VILKÅR

De generelle og spesielle vilkår som skal følges i søknadene som skal fremmes for ledige tjenestemannsstillinger nevnt ovenfor, er som følger.

1) GENERELLE VILKÅR

Kandidater som vil søke om å bli utnevnt til embetsmannsstillinger må ha følgende generelle vilkår angitt i paragraf A i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48;

a) Å være tyrkisk statsborger,

b) Ikke å bli fratatt allmennhetens rettigheter,

c) Selv om periodene som er spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har gått; Forbrytelser mot statens sikkerhet, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og funksjonen av denne ordren, underslag, utpressing, bestikkelse, tyveri, svindel, svindel, svindel, misforhold, uredelig, selv om de er dømt til fengsel eller tilgivelse i et år eller mer for en bevisst forbrytelse For ikke å bli dømt for konkurs, ugagn i budgivning, ondskap i utførelse, hvitvasking av formuesgjerning eller smugling,

d) Med hensyn til militær status for mannlige kandidater; har ingenting å gjøre med militærtjeneste eller ikke har fylt militærtjeneste, eller hvis han / hun har nådd militærtjeneste, har han tjenestegjort den aktive militærtjenesten eller blitt utsatt eller overført til reserveklassen,

e) ikke å ha psykisk sykdom eller fysisk funksjonshemming som kan hindre ham i å utføre sin plikt kontinuerlig,

f) For å oppfylle de andre søknadskravene som er søkt for de utlyste stillinger,

g) Andragende om hvilket personell som søkte (Hver kandidat vil søke på kun en stab som er lagt ut etter utdanningsstatus.)

2) SPESIELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE

a) For å oppfylle utdanningskravet fra den siste uteksaminerte skolen for de kunngjorte titlene og å ha minimum KPSS-poengsum fra poengsummene som er spesifisert i 2018 Public Staff Staff Selection Exam (KPSS) mot de titlene som skal kjøpes,

b) For ikke å bli fjernet fra de offentlige institusjonene og organisasjonene han jobbet for før, på grunn av disiplinære eller moralske grunner.,

3) DOKUMENTER KREVET AV KANDIDATER UNDER SØKNADEN

Under søknaden;

Søknadsskjema fra vår institusjon eller vårt generaldirektorat http://www.saski.gov.tr vil bli gitt fra internettadressen,

a) Kopi av identitetskort eller ID-kort,

b) Den originale eller notariumsertifiserte kopien av vitnemålet eller eksamensbeviset, eller eksamensbeviset med strekkode som skal fås via E-regjering (kopier kan sertifiseres av vår administrasjon, forutsatt at originalen blir presentert.)

c) Den originale eller notariserte kopien av ekvivalensdokumentet for utenlandske akademikere (kopier kan bekreftes av vår administrasjon, forutsatt at originalen blir presentert.)

d) Strekkode-datamaskinutskrift hentet fra ÖSYM-nettstedet til KPSS resultatdokument,

e) Uttalelsen fra mannlige kandidater om at de ikke er relatert til militærtjeneste,

f) Uttalelse om at han / hun ikke har til hinder for å utføre sin plikt kontinuerlig,

g) 4 biometriske bilder, (1 blir vedlagt skjemaet)

h) Originalkopi av advokatbevillingen eller notarisert kopi for advokatpersonalet.

i) begjæring om hvilket personell han søkte,

4- BRUKSANVISNING, DATO, METODE OG VARIGHET

Kandidatene kan ta muntlig eksamen;

a) Kandidater, sammen med dokumentene som ble forespurt under søknaden Fra 06.04.2020 til 17.04.2020 fredag ​​til 17.00 (på arbeidsdager mellom 08.00-17.00) vil kunne søke.

Kandidatene må sende inn sine søknadsdokumenter;

- Vårt generaldirektorat for elektronisk miljø http://www.saski.gov.tr internettadresse,

- Personlig eller med registrert post vil de kunne sende Generaldirektoratet for menneskelige ressurser og utdanning fra Samsun vann- og avløpsadministrasjon (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Generaldirektoratet vårt vil ikke være ansvarlig for utsatt post.)

b) Søknader gjort med manglende informasjon og dokumenter, eller hvis deres kvalifikasjoner ikke er egnet, vil ikke bli evaluert av vårt generaldirektorat.

c) Forsinkelser i post og søknader som ikke er gjort innen den perioden som er spesifisert i kunngjøringen, vil ikke bli tatt i betraktning.

5- EVALUERING AV SØKNADENE - MEDDELELSE AV SØKNADEN

a) Kandidaten vil bli invitert til muntlig eksamen med en hastighet på fem ganger så mange ledige stillinger som skal oppnevnes, med utgangspunkt i den høyest scorede kandidaten, ved å kontrollere at kandidatenes TR ID-nummer og ÖSYM-poster er overholdt av vårt generaldirektorat,

b) De andre kandidatene som har samme poengsum som den siste kandidaten som ble innkalt til eksamen vil bli invitert til eksamen.

c) Kandidater som har rett til å gå opp til muntlig eksamen og KPSS, samt sted og tid for eksamen Mandag 20.04.2020 Generaldirektoratet vårt http://www.saski.gov.tr vil bli kunngjort på internett.

d) Kandidater hvis søknad er blitt godkjent og innkalt til eksamen, hvis identitetsinformasjon og eksamenssted og dato er funnet “Undersøkelsesdokumenter” De vil kunne få tilgang til fra www.saski.gov.tr ​​internettadresse.

e) Kandidater som ikke har rett til å gå opp til eksamen vil ikke bli informert.

6- UNDERSØKELSESPLASS, TID OG ONDER

I Samsun Small and Kloage Administration Generalforsamling Small Meeting Hall (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); for rekruttering 27/04/2020-08/05/2020 Det blir avholdt en muntlig eksamen mellom datoene. Hvis den muntlige eksamenen ikke kan gjennomføres samme dag, fortsettes den dagen etter.

Eksamen Emner:

Grunnloven av Tyrkia

Atatürks prinsipper og revolusjonshistorie

657 tjenestemannslov

Grunnleggende lovgivning knyttet til lokale administrasjoner

Det dekker måling av faglig og praktisk kunnskap og ferdigheter relatert til tittelen på ansatte.

7- EVALUERING AV EKSAMEN OG INNVENDELSE TIL EKSAMENSRESULTATENE

Vurdering i eksamen; Grunnloven av Tyrkia, Atatürks prinsipper og historie revolusjon, 657 Law, Kommunal- 15 i Basic Law problemstillinger knyttet poeng, mens laget tittel for den faglige og praktiske kunnskaper og å måle evnen gjort over 40 poeng, totalt 100 poeng. For å lykkes med eksamen må det aritmetiske gjennomsnittet av poengene gitt av eksamensstyrets medlemmer være minst 60. Kandidatenes viktigste prestasjonspoeng; Det aritmetiske gjennomsnittet av den muntlige eksamensscore og KPSS-poengsum gjort av vår administrasjon vil bli bestemt og kunngjort av nettstedet til vår administrasjon.

Hvis kandidatenes suksesspoeng er de samme, blir høyere KPSS-poengsum prioritert. Med utgangspunkt i den høyeste prestasjonspoengsummen, vil antall faste kandidater bestemmes, så vel som antall faste kandidater og antall vikariater. Hoved- og reservekandidatlistene vil bli kunngjort på internettadressen til administrasjonen og det vil bli gitt en skriftlig melding til de som er oppført.

Eksamenstyret; har rett til å få noen eller ingen av dem kunngjort i eksamensmeldingen hvis de finner prestasjonspoengene lave eller ikke tilstrekkelig fra kadrene som er kunngjort for rekrutteringen ved eksamenens slutt.

Under søknadene og prosedyrene, blir undersøkelsene av de som er funnet å avgi falske uttalelser eller skjule sannheten på noen måte anses ugyldige og oppdragene deres blir ikke utført. Selv om ansettelsene i slike saker blir bestemt, blir oppdragene deres kansellert. Disse personene kan ikke kreve noen rettigheter og vil bli sendt inn en kriminell klage til statsadvokaten.

Eksamensresultater kan påklages skriftlig innen syv dager etter kunngjøringen om suksesslisten på nettstedet til vår administrasjon. Klage avsluttes av eksamensnemnda innen syv dager og vedkommende blir informert skriftlig.

Ad Olunur.

For detaljer om annonse KLIKK HER


Jernbane Nyheter Søk

Vær den første til å kommentere

Yorumlar