Çeşme Ulusoy havneavklaring fra transport- og infrastrukturdepartementet

Ulusoy havneforklaring til organet fra departementet for transport og infrastruktur
Ulusoy havneforklaring til organet fra departementet for transport og infrastruktur

I noen medier fra Transport- og infrastrukturdepartementet ble det gitt uttalelser om fakta som ikke gjenspeiler det faktum at tiltakene for koronavirus ikke ble tatt i Çeşme Ulusoy havn, og at en stab med positiv coronavirus-test fortsatt ble ansatt.


I en uttalelse fra departementet; ”I de rutinemessige testene som ble utført i Çeşme Ulusoy havn 16. mars 2020, fant 4 tollere høy feber, og i kontrollene var coronavirus negativt hos tre offiserer, mens det var positivt hos en offiser.

Under møtet som ble holdt før distriktsstyret ble 45 personell satt i karantene, og det ble besluttet å fortsette havnevirksomheten under forutsetning av at alt personell ble byttet ut.

Innenfor rammen for tiltakene som er iverksatt av innenriksdepartementet, utføres bare godstransport på Ro-Ro-linjen i Çeşme-Trieste (Italia), som på flyplassene, og ingen passasjerer eller sjåfører mottas.

I tillegg utfører skipene godsoperasjoner i Trieste havn i Italia med minimal kontakt. Fountain utvidet tiltak i havnen i ankomst av skip og alle kontrollene er utført i denne sammenheng Tyrkia Border og Kyst Helse i samarbeid med Generaldirektoratet.

Som et resultat av disse tiltakene har det ikke blitt funnet noe koronavirus hos sjøfolk som jobber med skip så langt.

Anbefalingene utarbeidet av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen i koordinering med Verdens helseorganisasjon om emnet blir også nøye fulgt og implementert.


Jernbane Nyheter Søk

Vær den første til å kommentere

Yorumlar