svart sjøfeltlinje
GENERAL

I dag i historien: 8 April 1922 Black Sea Sahara Line

I dag i historien, med Black Sea Field Line 8. april 1922, ble kullgruver hentet fra militæret og overført til handelsdepartementet. I republikkens periode var det knyttet til økonomidepartementet. Linjen ble ikke brukt etter 1920-tallet, men eksisterte til 1950. Skinnene ble demontert i l953-54.