Hva er Wi-Fi? Når ble Wi-Fi oppfunnet? Hvordan fungerer Wi-Fi?

hva er wi fi når ble wi fi oppfunnet hvordan fungerer wi fi
hva er wi fi når ble wi fi oppfunnet hvordan fungerer wi fi

Wi-Fi er et konsept som inneholder forskjellige tekniske detaljer. La oss imidlertid først undersøke hva Wi-Fi betyr per definisjon.

Hva er Wi-Fi?

Forkortelsen Wi-Fi er avledet av konseptet Wireless Fidelity, som betyr Wireless Hotspot. Samtidig med definisjonen av Wi-Fi, "Hva er trådløst internett?" Du kan også finne svaret på spørsmålet. Mesteparten av tiden tilbyr vi internettforbindelsen, som har vært en uunnværlig del av vårt daglige liv i lang tid, via Wi-Fi. Ved å bruke Wi-Fi-teknologi kan du gi internettforbindelsen til enhetene dine opp til en viss avstand, og du kan gjøre de nødvendige transaksjonene gjennom denne forbindelsen uten å begrense din bevegelsesfrihet. For å kunne bruke denne teknologien, må enheten som skal kobles til internett støtte Wi-Fi-teknologi. Alle enheter med dagens teknologi støtter denne typen tilkoblinger.

Hva er bærbart Wi-Fi?

Med den bærbare internettjenesten, som vanligvis er en tjeneste som tilbys av operatørene, kan du få muligheten til å koble til internett i ethvert miljø. Du kan koble til internett på alle åpne eller lukkede steder takket være den bærbare Wi-Fi-enheten du kan betjene ved å koble den til enheten du vil koble til internett. Bærbart Wi-Fi kan være en ideell type tilkobling for mobile arbeidstakere og hyppige reisende.

Hva er Wi-Fi-båndbredde?

Båndbredde refererer til tilgjengelig kanalkapasitet i dataoverføring og det maksimale antallet frekvenser som kan føres på den kanalen. Jo større båndbredde, jo større datamengde overføres. Båndbredde uttrykkes i bits per sekund. Generelt kan dagens nettverkstilkoblinger måles i millioner biter per sekund.

Hva er en Internett-distributør?

Internett-distributør eller Wi-Fi-distributør, også kalt tilgangspunkt; Det er navnet som er gitt til enheten som gjør det mulig for mer enn én enhet som datamaskin, telefon, nettbrett å koble seg til internett. Disse enhetene brukes vanligvis til å distribuere kablet eller trådløs internettforbindelse. Du kan også bruke internettdistributører som signalrepeatere. Signalforsterkerfunksjonen brukes vanligvis innendørs for å gi tilgang på sluttpunkter der internettilgang er vanskelig.
wifi-historie

Hvordan fungerer Wi-Fi?

Wi-Fi-systemet, som er et trådløst nettverk, fungerer med radiofrekvens. For å gi Wi-Fi-tilkobling må signalutbredelse gis ved hjelp av et modem eller lignende enhet. Enheter som datamaskiner, telefoner og nettbrett mottar signaler og konverterer dem til data. Tilkoblingen som tilbys av internettleverandøren er levert av modemet. Wi-Fi, derimot, gir dannelsen av et trådløst nettverk ved å spre forbindelsen med frekvensene som mottakerenhetene vil oppdage. På denne måten finner en signalutveksling sted mellom enheter med Wi-Fi-utstyr. En krypteringsmetode brukes for å gi sikkerhet når du kobler til internett via Wi-Fi. Det er sikkerhetsprotokoller som gjør det mulig å overføre med krypteringsmetode. Den mest foretrukne og sikre krypteringstypen i dag er WPA2.

Når ble Wi-Fi oppfunnet?

Wi-Fi-historien dateres tilbake til 1970-tallet. Opprettelsen av et nettverkssystem kalt ALOHAnet ved University of Hawaii i 1971 var et av de første trinnene i Wi-Fi. Kalt "far til Wi-Fi", Vic Hayes begynte å jobbe med teknologien i dag kjent som WaveLAN under paraplyen til NCR Corporation i 1974, og var dermed en pioner i utviklingen av Wi-Fi. I 1991 utviklet AT&T Corporation og NCR Corporation den banebrytende versjonen av 802.11, den trådløse nettverksstandarden som fremdeles brukes i dag. Den første versjonen av IEEE 802.11-standarden, som fortsatt oppdateres og brukes, ble utviklet av Institute of Electrical and Electronics Engineers i 1997. Wi-Fi Alliance ble dannet i 1999 for å gi Wi-Fi-varemerket liv. Navnet på Wi-Fi ble bestemt av merkevarekonsulentfirmaet Interbrand samme år.

Armin

sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar