TÜBİTAK Rail Transport Technologies Institute for å rekruttere 21 personer

tubitak rail transport technology institute vil rekruttere kandidatforskere
institutt for tubitak jernbanetransport

TÜBİTAK Rail Transport Technologies Institute vil ansette 21 forskere som skal delta i utviklingen av automatiserings- og styringsprogramvare på forskjellige nivåer for kontrollenheter i prosjekter for utvikling av delsystemer til jernbanevogner.

For detaljer om annonse KLIKK HER

APPLIKASJONSPROSESSE

a) For å søke om annonseringen er det nødvendig å registrere seg i jobbsøknadssystemet på adressen “www.rute.tubitak.gov.tr”. (Når du oppretter en CV for søknaden, er det obligatorisk å legge til alle nødvendige dokumenter i systemet elektronisk og å søke ved å velge referansekoden). Søknader aksepteres ikke bortsett fra søknader som er gjort via jobbsøknadssystemet.

b) Søknader må sendes frem til kl. 28 den 06. Søknader med manglende interesser eller dokumenter vil ikke bli evaluert, og disse personene vil ikke bli innkalt til intervju. Dato og sted for intervju vil bli kunngjort senere.

c) Søknader vil bli evaluert ut fra referansekoden for annonsen. Kandidater vil kunne søke ved å velge referansekoden for annonsen fra jobbsøknadssystemet. Søknader gjort uten referansekode vil ikke bli vurdert. Én kandidat er maksimalt 2 (to)
kan søke på stillingen.

d) Kandidater til F & U-stillinger vil bli innkalt til intervju med ti ganger antall ansatte som skal rekrutteres, med utgangspunkt i den høyeste poengsummen i henhold til artikkelen (j) i "Generelle vilkår som kreves for kandidater". Kandidater med doktorgrad i feltet
I henhold til artikkelen (k) i "Generelle vilkår som kreves for kandidater", vil kandidater bli innkalt til et intervju med utgangspunkt i høyeste poengsum og 10 ganger antall ansatte som skal rekrutteres i den rekkefølgen som skal dannes. I tilfelle det er andre kandidater med samme poengsum som kandidatene i siste omgang, vil disse kandidatene også bli innkalt til intervju.

e) For stillinger innen FoU-personell (forsker), artikkel (j) i "Generelle vilkår som kreves for kandidater" for kandidater som har fullført sin grunnutdanning i utlandet, og artikkel (k) i "Generelle vilkår som kreves for kandidater "seksjon for kandidater som har fullført sin doktorgrad. Disse kandidatene vil bli evaluert separat.

f) For stillinger innen FoU-personell (tekniker) vil kandidater bli innkalt til et intervju med ti ganger antall ansatte som skal rekrutteres i den rekkefølgen som skal dannes, med utgangspunkt i den høyeste poengsummen, i henhold til artikkelen (l) i " Generelle vilkår for kandidater ". I tilfelle det er andre kandidater med samme poengsum som den siste kandidaten, vil disse kandidatene også bli innkalt til intervju.

g) Kandidater til stillinger innen FoU-personale vil bli vurdert i henhold til erklæringen de har lagt inn i jobbsøknadssystemet under søknaden, og hvis den oppgitte informasjonen er feil, eller noen av dokumentene som er oppført nedenfor, mangler, vil søknaden bli ansett som ugyldig.

 • Dokument for universitetsinngangseksamen (OSYM-godkjent eller utskrift på internett med en kontrollkode),
 • Universitetsinngangseksamen Plasseringsdokument (OSYM-godkjent eller internettutskrift med en kontrollkode),
 • Undergraduate Diploma / Exit Certificate - og over eventuelt - (Ekvivalenssertifikat for de som har fullført utdannelsen ved høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet),
 • YÖK Graduate Certificate (internettutskrift med kontrollkode mottatt via e-forvaltning),
 • Undergraduate - og hvis noen - Transcript of Records,
 • Fremmedspråk eksamensresultatdokument,
 • Godkjent arbeidsbevis og forsikringsservicedokument (med en kontrollkode, innhentet via e-forvaltning) fra relevante arbeidsplasser fra kandidater med erfaring (yrkeserfaring),
 • Gjeldende CV (Din CV bør utarbeides med fargefotografier, på tyrkisk, inkludert TR ID og telefonnumre.),
 • Dokument som viser militærtjeneste (for mannlige kandidater),
 • Sertifikat for ønsket jobb (hvis noen).

h) Kandidater til stillingen FoU-tekniker vil bli evaluert i henhold til uttalelsen de har lagt inn i jobbsøknadssystemet under søknaden, og hvis den oppgitte informasjonen er feil eller noen av dokumentene som er oppført nedenfor mangler, vil søknaden være ugyldig.
Det vil bli regnet.

 • Gjeldende CV (Din CV bør utarbeides med fargefotografier, på tyrkisk, inkludert TR ID og telefonnumre.),
 • Associate Degree Diploma eller Certificate of Exit,
 • YÖK Graduate Certificate (internettutskrift med kontrollkode mottatt via e-forvaltning),
  Associated Degree Transcript Document,
 • Godkjent arbeidsbevis og forsikringsservicedokument (med en kontrollkode, innhentet via e-forvaltning) fra relevante arbeidsplasser fra kandidater med erfaring (yrkeserfaring),
 • Dokument som viser militærtjeneste (for mannlige kandidater),
 • Sertifikat for ønsket jobb (hvis noen).
Armin

sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar