Næringsdepartementet rekrutterer 16 kontrakterte IT -ansatte

Handelsdepartementet
Handelsdepartementet

Artikkel 31 i "Forskrift om prinsipper og prosedyrer for ansettelse av kontraherte informasjonsteknologipersonell i store informasjonsbehandlingsenheter for offentlige institusjoner og organisasjoner", publisert i Statstidende datert 12/2008/27097 og nummerert 8, som skal ansettes i Næringsdepartementet Generaldirektoratet for informasjonsteknologi. 16 (seksten) Kontraherte IT -ansatte vil bli rekruttert med plasseringen som skal gjøres i henhold til suksessrekkefølgen for de muntlige og praktiske eksamenene som skal holdes av vårt departement.

For detaljer om annonse KLIKK HER

ANVENDELSESVILKÅR

a) For å oppfylle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48,

b) For å uteksamineres fra fireårig datateknikk, programvareteknikk, elektroteknikk, elektronisk ingeniørvitenskap, elektroelektronisk ingeniør og industriell ingeniør avdelinger ved fakulteter eller institusjoner med høyere utdanning, hvis ekvivalens er akseptert av Rådet for høyere utdanning,

c) Bortsett fra de som er angitt i bokstav b), fra ingeniøravdelingene ved fakultetene som tilbyr fireårig utdanning, vitenskapelig litteratur, utdannings- og utdanningsvitenskap, institutter som gir utdanning innen datamaskiner og teknologi og statistikk, matematikk- og fysikkavdelinger, eller fra en hybel hvis ekvivalens er blitt akseptert av rådet for høyere utdanning. Nyutdannede ved andre høyere utdanningsinstitusjoner enn de som er nevnt i denne seksjonen, kan søke om 2 ganger det månedlige bruttokontraktlønnstaket.

ç) Å ha minst 3 (tre) års yrkeserfaring innen programvare, programvaredesign og utvikling og styring av denne prosessen, eller i installasjon og administrasjon av store nettverkssystemer, i minst 5 (tre) år for de som ikke vil overstige to ganger lønnstaket, og minst 657 (fem) år for andre, (Ved fastsettelse av yrkeserfaring; det er dokumentert at det som IT -personell er permanent underlagt lov nr. 4 eller kontrakterte tjenester underlagt artikkel 399 (B) i samme lov og lovdekret nr. tjenesteperioder blir tatt i betraktning),

d) Dokumentasjon på at periferiutstyr til datamaskiner kjenner minst to av de nåværende programmeringsspråk forutsatt at de har kunnskap om maskinvare- og nettverksstyring og sikkerhet,

e) Hvis den aktive plikten for mannlige kandidater ikke har nådd militærtjeneste eller har nådd militærtjeneste, å ha tjenestegjort den aktive militærtjenesten eller blitt fritatt eller utsatt eller overført til reserveklassen.

f) Med kvalifikasjonene som kreves av tjenesten, dømmekraft, representasjon, følge ny teknologi, læring og forskning, rask læring og selvutvikling, analytisk tenkning, å være utsatt for teamarbeid og høye kommunikasjonsevner, holde tritt med det travle og stressende arbeidstempoet og dokumentere (dokumentasjon) for å ha dokumentasjonskunnskaper ved å legge vekt på det.

ANSØKNINGSFORM; STED OG DATO

Søknader vil bli mottatt digitalt mellom 11.10.2021-20.10.2021. Kandidater som ønsker å delta i eksamen kan søke via e-government (Handelsdepartementet / Career Gate) og Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Søknader sendt via post eller på annen måte vil ikke bli godtatt. Kandidater kan bare søke om en stilling.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar