Handelsdepartementet skal anskaffe 60 assistentinspektører

Handelsdepartementet
Handelsdepartementet

Maksimalt 8 for tollgruppens presidentskap, maksimalt 9 for utenrikshandelsgruppens presidentskap, og maksimalt 30 for innenrikshandelsgruppens presidentskap, for ansatte i 15. og 15. grad "Assistant Trade Inspector" fra General Administration Services klasse som skal ansettes i veilednings- og inspeksjonsavdelingen i handelsdepartementet. Inngangsprøver vil bli holdt for å ansette assisterende handelsinspektør.

For detaljer om annonse KLIKK HER

EKSAMENSBETINGELSER FOR EKSAMEN

Kandidater som vil søke om inngangsprøve for handelsassistentinspektør;

1.1. For å oppfylle de generelle betingelsene i artikkel 657 i lov om embetsmenn nr. 48,

1.2. Etter å ha uteksaminert seg fra juridiske fakulteter, økonomi, statsvitenskap, forretningsadministrasjon, økonomi og administrasjonsvitenskap som gir minst fire års høyere utdanning, og fra innenlandske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner hvis ekvivalens er akseptert av Higher Education Council,

1.3. Forutsatt at en av de offentlige personellvalgeksamenene (KPSS Group A) som ble holdt av måle-, utvelgelses- og plasseringssenteret (ÖSYM) i 2020 og 2021, en poengsum på 48 (åtti) eller høyere fra KPSS P-80-poengsummen;

600 personer med den høyeste poengsummen for Customs Group Presidency,

300 personer med den høyeste poengsummen for Foreign Trade Group Presidency,

300 personer med den høyeste poengsummen for Domestic Trade Group Presidency,

(Kandidater med samme poengsum som den siste kandidaten blir også tatt opp til eksamen),

1.4. Burde ikke ha fullført en alder av trettifem på datoen for den skriftlige fasen av inngangsprøvene,

1.5. Å ha en helsetilstand som er egnet for arbeid over hele Tyrkia og reiser i alle klima og reiseforhold, og ikke har sykdom eller funksjonshemming som kan hindre ham i å utføre sin plikt som inspektør,

1.6. Det er nødvendig å søke innen fristen.

EKSEMPLESØKNING

2.1. Søknader om inngangsprøver, Career Gate mellom 04-13 oktober 2021 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Søknader som ikke oppfyller vilkårene angitt i kunngjøringen og søknader som ikke sendes innen fristen, vil ikke bli tatt i betraktning.

2.2. Blant de som har søkt om opptaksprøve, vil de som blir funnet å ha kommet med uriktige utsagn eller gitt dokumenter ikke bli utnevnt, ettersom eksamensresultatene blir ansett som ugyldige. Selv om de blir utnevnt, blir de kansellert, og en kriminell klage blir sendt til statsadvokatens kontor for å anvende de relevante bestemmelsene i den tyrkiske straffeloven nr. 5237.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar