5.5 millioner fingeravtrykk i det nasjonale systemet

millioner fingeravtrykk i det nasjonale systemet
millioner fingeravtrykk i det nasjonale systemet

Det nasjonale biometriske fingeravtrykkssystemet ble integrert med immigrasjonsregistreringssystemet. Dataene til 5.5 millioner utlendinger, hovedsakelig syriske flyktninger, i Tyrkia ble overført til systemet. Andre institusjoner vil også ha tilgang til dataene i det felles depotet. Dermed vil transaksjoner bli utført øyeblikkelig med personer som kommer inn på grensen ulovlig og må deporteres. Skanning på systemet tar 2,5 sekunder.

National Biometric Fingerprint System, som gjorde Tyrkia til det 7. landet i verden for å utvikle sin egen biometriske datalgoritme, ble gjort tilgjengelig for Generaldirektoratet for migrasjonsstyring. Systemet har begynt å bli brukt i utførelse av utenrikssaker og transaksjoner ved grenseportene. Dataene til 5.5 millioner utlendinger i Tyrkia, hovedsakelig syriske flyktninger, ble overført til systemet.

610K forespørsler, 126K nye registreringer

Siden 26. mars, da Migrasjonsadministrasjonen byttet til National Biometric Fingerprint System, har det blitt foretatt 610 158 fingeravtrykkforespørsler, og det har opprettet 126 tusen 36 nye poster som ikke er gjort før i feltet. Registreringene i det nye systemet ble fullført feilfritt, med 367 847 personer som har en varslingsplikt, spesielt når det gjelder irregulære migranter.

Mobilkontroll

Med de mobile servicebilene til Migrasjonsadministrasjonen som opererer i grenseregionene, kan registreringsprosedyrer utføres raskt, online eller offline, for deportasjon og masseinnvandring som går inn i grensen. Med den utbredte bruken av håndterminaler, blir afghanske og syriske flyktninger som nylig har krysset grensen forhørt med det nasjonale biometriske fingeravtrykkssystemet så snart de kommer inn i landet og blir tatt til fange, kan nødvendige tiltak iverksettes mot dem og det opprettes poster.

Samarbeid med departementet

Utlendingsforvaltningen utfører et felles arbeid med Utenriksdepartementet innenfor systemets virkeområde. Studien, som er i ferd med å bli fullført, ser for seg å registrere de biometriske fingeravtrykkdataene til utlendinger som søker om visum til Tyrkia før de kommer inn i landet, på utenlandske oppdrag. På denne måten vil et viktig lag bli lagt til grensesikkerheten ved å sammenligne informasjonen vi mottar ved grensene våre med informasjonen som ble mottatt på tidspunktet for innreise.

Skann på 2.5 sekunder

Takket være integreringen av National Biometric Fingerprint System i Immigration Administration -systemet, er det mulig å få tilgang til all demografisk informasjon, fotografier og tidligere eksisterende informasjon og poster om personen som blir avhørt. Spørringer i datapoolen fullføres på 2.5 sekunder. Koordinering med andre institusjoner sikres gjennom datasystemet. Alle transaksjoner med utlendinger som ulovlig kommer inn i grensen og må deporteres, blir administrert på en integrert måte med politiet.

Biometriske poster tatt og lagret

30. september 2021 i Tyrkia; 1 million 222 tusen 674 har oppholdstillatelsesstatus, 31 tusen 334 har søkt om beskyttelse, 3 millioner 715 tusen 913 er syrere under midlertidig beskyttelse, 292 er utlendinger som er ofre for menneskehandel, 109 tusen 708 er uregelmessige fanget i år. Det er 5 millioner 79 tusen 921 utlendinger, inkludert innvandrere. I tillegg til disse menneskene hvis biometriske registreringer er fullført, registreres også alle utlendinger fanget som uregelmessige immigranter som ikke lever med en viss status og tillatelse ved å ta sine biometriske fingeravtrykk. For tiden er det omtrent 5.5 millioner utenlandske registreringer i GöçNet -poster.

Armin

sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar