Forsvarsindustriens presidentskap for å rekruttere 20 assistenteksperter

Forsvarsindustriens presidentskap for å rekruttere 14 assistenteksperter
Forsvarsindustriens presidentskap for å rekruttere 14 assistenteksperter
Abonner  


For å bli ansatt i presidentskapet for forsvarsindustriene, vil assisterende forsvarsindustrieksperter bli tatt opp til antallet kvoter som er angitt mot utdanningsavdelingene og utdanningsavdelingen som er oppført nedenfor, for å bli utnevnt til 7. graders stillinger fra klassen General Administration Services med opptaksprøven (muntlig eksamensmetode).

For detaljer om annonse KLIKK HER

forsvarsindustriens presidentskap vil rekruttere assisterende eksperter

Krav til eksamen

Kandidater som vil søke om opptaksprøve i forsvarsindustriassistentens spesialist;

a) De må oppfylle de generelle betingelsene som er angitt i artikkel 657, nr. A, i lov om embetsmenn nr. 48,

b) Nyutdannede fra utdanningsavdelingene i kunngjøringsteksten som gir minst fire års lavere utdanning, eller fra de relevante avdelingene ved innenlandske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner hvis ekvivalens er akseptert av Høyere utdanningsråd,

c) Ikke ha fylt 35 år (trettifem) fra og med den første dagen i januar i året eksamen avholdes (de som er født 01.01.1986 eller senere kan søke),

ç) Å ha oppnådd 2020 (åttifem) eller høyere poeng fra eksamen for offentlig personell i 2021 og 85, tilsvarende utdanningsavdelingene i kunngjøringsteksten,

d) Minst 15.11.2019 (åtti) poeng på engelsk fra fremmedspråkseksamen (YDS) eller elektronisk fremmedspråkseksamen (e-YDS) kunngjort etter 80 eller til Assessment Selection and Placement Center (ÖSYM) fremmedspråkseksamen ekvivalens Tabell For å ha en fremmedspråklig eksamenskarakter som er internasjonalt gyldig i henhold til YDS/e-YDS-eksamener,

e) Når det gjelder militær status; ikke har noen interesse i militærtjeneste (etter å ha gjort sin vanlige militærtjeneste eller blitt utsatt eller overført til reserveklassen),

f) De må ikke ha psykiske lidelser som kan hindre dem i å utføre sine oppgaver kontinuerlig.

Søknadsdato og skjema

Kandidater søker; Mellom 1. november 2021 og 15. november 2021, ved å fylle ut informasjonen som er definert i eksamenssøknadsskjermen på nettstedet til presidentskapet (www.ssb.gov.tr) og sende inn følgende dokumenter til slutten av arbeidsdagen den Mandag 15. november 2021, som er søknadsfristen (kl. 18): 00), vil bli lastet opp til systemet. Alle dokumenter for opptaksprøven vil bli mottatt elektronisk, og søknader sendt via post eller andre skjemaer vil ikke bli akseptert.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar