Utenriksdepartementet rekrutterer 12 kontraherte IT -ansatte

Abonner  


Å være ansatt i Utenriksdepartementets sentrale organisasjon, basert på tilleggsartikkel 375 i lovdekret nr. 6, om ansettelse av oppdraget informatikkpersonell i store informasjonsbehandlingsenheter for offentlige institusjoner og organisasjoner, publisert i Statstidende datert 31/12/2008 og nummerert 27097. I henhold til artikkel 8 i forordningen om prinsipper og prosedyrer vil 12 (tolv) kontraherte IT -personell rekrutteres i henhold til suksessrekkefølgen for den søkte og skriftlige/muntlige eksamen.

For detaljer om annonse KLIKK HER

Sytti prosent (3%) av KPSSP70-poengsummen som ble oppnådd ved eksamen for offentlig personell (KPSS) som ble holdt de siste to årene, og fremmedspråklige eksamen (YDS/e-YDS) holdt de siste fem årene eller tilsvarende YDS av Higher Education Council. Kandidater opptil 30 ganger hver kontraherte IT -personellposisjon, som starter med den høyeste poengsummen, i henhold til ordren som skal gjøres basert på summen av tretti prosent (10%) av YDS -ekvivalenten til poengsummen oppnådd i eksamenene som ble avlagt i eksamen, 29-30. november og 1-2. desember 2021, 7-8. Han/hun vil bli invitert til den søkte og skriftlige/muntlige eksamen som vil bli avholdt mellom 9. desember 2021.

Kandidater som ikke har en KPSSP3 -poengsum eller ikke sender inn et resultatdokument, vil ha en KPSSP3 -poengsum på 70 (sytti), og en fremmedspråklig poengsum på 0 (null) for de som ikke har et fremmedspråk eller ikke sender inn et resultatdokument. Kontraherte informatikkpersonell vil bli ansatt i henhold til suksessordren som vil oppstå som følge av søkte og skriftlige/muntlige eksamener.

Praktisk og skriftlig eksamen vil bli avholdt 29-30. November og 1-2. Desember 2021 på adressen til Utenriksdepartementet, Balgat Ankara med fysisk deltakelse.

FORM FOR ANVENDELSE, STED OG DATO

Eksamenssøknader starter fredag ​​5. november 2021 og slutter fredag ​​19. november kl. 23:59:59. Kandidater for e-Government Utenriksdepartementet-Career Gate Public Recruitment and Career Gate https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ved å logge på via jobbsøknadsskjermen, som blir aktiv i den angitte kalenderen. Kandidater vil laste opp de nødvendige dokumentene til stedene som er angitt i søknadssystemet. Forespørsler fra kandidatene som ikke søker gjennom Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresse vil ikke bli behandlet. spesifisert i denne kunngjøringen.

Søknader som ikke er i samsvar med prinsippene, sendt via post eller personlig, vil ikke bli akseptert. Etter at søknadene er avsluttet, vil det ikke bli gjort noen endring i søknadsinformasjonen til kandidaten av en eller annen grunn. Kandidater vil maksimalt kunne søke om 1 (en) av stillingene i de angitte gruppene. Kandidaten vil selv være ansvarlig for å gjøre søknadsprosessen feilfri, fullstendig og i samsvar med problemene angitt i kunngjøringen.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar