Landbruks- og skogdepartementet rekrutterer 7 assisterende inspektører

Landbruks- og skogsdepartementet vil bli rekruttert uten intervju
Landbruks- og skogsdepartementet vil bli rekruttert uten intervju
Abonner  


Den 7. graden ledig i klassen General Administrative Services for å bli ansatt i veilednings- og tilsynsavdelingen i Landbruks- og skogbruksdepartementet. 7 assisterende inspektører Det vil bli avholdt opptaksprøver med det formål å rekruttere 7 assisterende inspektører til personalet. For detaljer om annonsen KLIKK HER

EKSAMENKRAV

Kandidater som vil søke om assistentinspektøropptaksprøven;

1.1. Etter å ha de generelle betingelsene i artikkel 657 i lov nr. 48,

1.2. Nyutdannede ved veterinærfakulteter som tilbyr minst fem års lavere utdannelse og landbruksingeniører, skogbruksingeniører, dataingeniører, sivilingeniører og juridiske fakulteter fra fakulteter som gir minst fire års lavere utdannelse, eller har mottatt utdannelse ved høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet hvis ekvivalens er akseptert av rådet for høyere utdanning,

1.3. Å ha deltatt i utvelgelseseksamenene for offentlig personale (KPSS gruppe A) som ble holdt av måle-, utvelgelses- og plasseringssenteret (ÖSYM) i 2020 eller 2021 og å ha mottatt minst 80 basepunkter fra punkttypen som ble bestemt i henhold til statusen for eksamen i disse eksamenene,

Eksamen/tittel, antall ansatte, karaktertype søkt for de som skal ta eksamen;

Sekvens nr: 1
Eksamen/tittel: Landbruksingeniør
Antall ansatte: 2
Poengtype: KPSS P3

Grunnpoeng fra KPSS-P3 Poengtype og antall kandidater som skal kalles til skriftlig eksamen I henhold til denne poengsumtypen: Blant søkerne er de 80 første kandidatene som fikk høyest poengsum, med utgangspunkt i det høyeste feltet blant de som fikk 20 poeng og over, 0

Sekvens nr: 2
Eksamen/tittel: Veterinær
Antall ansatte: 1
Poengtype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-poengsummen og antall kandidater som skal kalles til skriftlig eksamen i henhold til denne poengsummen: Blant søkerne er de 80 første kandidatene som fikk høyest poengsum, fra det høyeste feltet, blant dem som scoret 10 poeng og over,

Sekvens nr: 3
Eksamen/tittel: Skogsingeniør
Antall ansatte: 1
Poengtype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-poengsummen og antall kandidater som skal kalles til skriftlig eksamen i henhold til denne poengsummen: Blant søkerne er de 80 første kandidatene som fikk høyest poengsum, fra det høyeste feltet, blant dem som scoret 10 poeng og over,

Sekvens nr: 4
Eksamen/tittel: Det juridiske fakultet
Antall ansatte: 1
Poengtype: KPSS P3

Grunnpoeng fra KPSS-P3 Poengtype og antall kandidater som skal kalles til skriftlig eksamen I henhold til denne poengsumtypen: Blant søkerne var de 80 første kandidatene som fikk høyest poengsum, fra det høyeste feltet, blant søkerne som scoret 10 poeng og over, 0

Sekvens nr: 5
Eksamen/tittel: Sivilingeniør
Antall ansatte: 1
Poengtype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-poengsummen og antall kandidater som skal kalles til skriftlig eksamen i henhold til denne poengsummen: Blant søkerne er de 80 første kandidatene som fikk høyest poengsum, fra det høyeste feltet, blant dem som scoret 10 poeng og over,

Sekvens nr: 6
Utdannelse/tittel: Computer Engineer
Antall ansatte: 1
Poengtype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-poengsummen og antall kandidater som skal kalles til skriftlig eksamen I henhold til denne poengsummen: Blant søkerne, de første 80 kandidatene som fikk høyest poengsum, med utgangspunkt i det høyeste feltet blant dem som scoret 10 poeng og over,

1.4. Skulle ikke ha fullført en alder av trettifem fra og med den første dagen i januar i året der opptaksprøven avholdes (de som er født 01.01.1986 eller senere kan søke),
1.5. Å ha en helsetilstand som er egnet for arbeid over hele Tyrkia og reiser i alle klima og reiseforhold, og ikke har sykdom eller funksjonshemming som kan hindre ham i å utføre sin plikt som inspektør,
1.6. Må ha deltatt på Landbruks- og skogbruksdepartementets veilednings- og inspeksjonsdirektorat assisterende inspektør opptaksprøve høyst to ganger,
1.7. Mannlige kandidater må oppfylle vilkårene for å ha fullført, unntatt eller utsatt militærtjenesten.

EKSEMPLESØKNING 

2.1. Søknader til opptaksprøver, Landbruks- og skogbruksdepartementet – Karriereport Offentlig rekruttering og karriereport på e-forvaltning mellom 05.-15.11.2021 isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Søknader som ikke oppfyller vilkårene angitt i kunngjøringen og søknader som ikke sendes innen fristen, vil ikke bli tatt i betraktning.
2.2. Siden alle varslene til kandidatene som søker om opptaksprøve vil skje gjennom UETS (National Electronic Notification System), er det obligatorisk for kandidatene å bli registrert i dette systemet.
2.3. De som blir funnet å ha avgitt falske utsagn vil miste alle rettighetene sine, de vil ikke bestå opptaksprøven. kazanDersom de ikke blir oppnevnt, gjøres ikke oppdragene deres, og dersom denne situasjonen oppstår etter oppdraget, avlyses oppdragsprosessen. De kan ikke kreve noen rettigheter, og det sendes en kriminell klage til de kompetente myndighetene for å iverksette tiltak mot dem i samsvar med lov nr. 5237.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar