TCDD vil bli lokomotivet for ren energi med miljøprosjekter

tcdd vil være lokomotiv for ren energi med miljøprosjekter
tcdd vil være lokomotiv for ren energi med miljøprosjekter
Abonner  


Både resultatene fra det 12. transport- og kommunikasjonsrådet og godkjenningen av Paris-klimaavtalen trakk igjen oppmerksomheten til viktigheten av miljøprosjekter. Adil Karaismailoğlu, transport- og infrastrukturminister, sa: "Republikken Tyrkias statlige jernbaner har som mål å møte mer enn 2025 prosent av energien den bruker fra fornybare energikilder frem til 50. TCDD vil være lokomotiv for ren energi med miljøprosjekter.

I sin skriftlige uttalelse trakk transport- og infrastrukturminister Adil Karaismailoğlu oppmerksomhet til det faktum at Republikken Tyrkias statsjernbane (TCDD) fokuserer på miljøinvesteringer. Karaismailoğlu uttalte at den elektriske driften gir opptil 50 prosent drivstoffbesparelse sammenlignet med dieseldriften.

“Daha az enerji ile daha fazla çeker gücü ve bakım kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik esnasında emisyon salınımının düşük olması ve benzeri etmenlerden ötürü mevcut konvansiyonel hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, 2021 yılı itibariyle TCDD bünyesinde mevcut bulunan ve halihazırda işletmecilik yapılan toplam 4 bin 540 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel hat elektrikli hale getirildi. Bu da 11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat uzunluğuna sahip TCDD şebekesinin yüzde 40’ına tekabül ediyor. Bunun yanı sıra, tamamı elektrikli olan bin 213 km uzunluğundaki yüksek hızlı tren hatlarının da eklendi. Günümüz itibari ile toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani, yüzde 45’i elektrikli hale getirildi. Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50’sinin elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor.”

MER ENN 50% AV ENERGIEN FORBRUKT AV TCDD BLI TILGJENGET FRA FORNYBAR ENERGI

Siden han bemerket at TCDDs strømforbruk vil fortsette å øke de neste årene, med økning i både linjelengder og elektrifiserte linjer, la Karaismailoğlu vekt på fornybar energi. Karaismailoğlu uttrykte at faste bygninger og anlegg med intens forbruk også vil bli bestemt, og uttalte at de som kan møte sin egen energi med solenergisystemer er bestemte og gjennomførbarhetsstudier. Karaismailoğlu, transportminister; "Det er sikte på å starte byggearbeidene umiddelbart for de lønnsomme punktene hvis mulighets- og prosjektdesignstudier er fullført, og å møte mer enn 2025 prosent av energien som forbrukes av TCDD fra fornybare energikilder, primært sol og vind, innen 50. TCDD, ved å inkludere lokale myndigheter i disse arbeidene, som er på implementeringsstadiet, etablerer samarbeid med dem og vil ta lokomotivrollen i transport og bruk av fornybare energiressurser ved å ta den "grønne veien" til alle steder der jernbanen passerer . Dermed vil TCDD være lokomotivet for ren energi med miljøprosjekter.

850 TUSEN 528 KG AVFALL SAMLET MED ZERO WASTE PROSJEKTET

Forklarende om at TCDD trykket på knappen for "Zero Waste Project", sa Karaismailoğlu, "TCDD" Zero Waste "Project samlet 27 tusen 227 kilo avfall på 850 arbeidsplasser på tvers av institusjonen på 528 måneder. Med det innsamlede avfallet ble 2 millioner 374 tusen 577,6 kWh energisparing og 7 tusen 803 m3 vann spart, mens 66 tusen 296 kilo klimagassutslipp ble forhindret.

VI MÅ MINDRE UTSLIPP FRA JERNBANER 75%

Karaismailoğlu understreket at de legger vekt på miljøprosjekter som departementet, og bemerket at de tar sikte på å bidra til den tyrkiske økonomien ved å øke energieffektiviteten og redusere miljøskade og utslipp. Karaismailoğlu sa: "Vi har også publisert den nasjonale handlingsplanen for grønn forsoning for grønn forsoning, som har som mål å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050."

"I vårt transportøkosystem, som vi har designet som en integrert, integrerer vi alle moduser med hverandre på grunnlag av effektivitet. Vi startet en investeringsmobilisering i jernbaner for en multimodal og balansert transportinfrastruktur. I tillegg til bybanelinjene, bygger vi nye høyhastighetstoglinjer og fortsetter fornyelsen av våre eksisterende linjer. Dermed øker vi både effektiviteten og reduserer karbondioksidutslipp og går over til en mer miljøvennlig virksomhet. I 2035 tar vi sikte på å redusere utslippene fra jernbaner med minst 1990 prosent sammenlignet med 75. ”

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar