Familie- og sosialdepartementet rekrutterer 15 innleide IT-personell

Familie- og sosialdepartementet
Familie- og sosialdepartementet
Abonner  


Skal ansettes i Sentralorganisasjonen til departementet for familie- og sosialtjenester, "Prinsipp og prinsipper for ansettelse av innleid IT-personell i store informasjonsbehandlingsenheter i offentlige institusjoner og organisasjoner" publisert i Offisiell Tidende datert 375 og nummer 6, basert på tilleggsartikkel 31.12.2008 i lovdekret nr. 27097. I samsvar med artikkel 8 annet ledd i prosedyreforordningen, vil 15 (femten) innleide IT-personell rekrutteres.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE SØKNADSKRAV

a) For å bære de generelle vilkårene som er angitt i artikkel 657 i tjenestemennloven nr. 48,

b) For å uteksamineres fra fireårig datateknikk, programvareteknikk, elektroteknikk, elektronisk ingeniørvitenskap, elektroelektronisk ingeniør og industriell ingeniør avdelinger ved fakulteter eller institusjoner med høyere utdanning, hvis ekvivalens er akseptert av Rådet for høyere utdanning,

c) Annet enn de som er spesifisert i bokstav b), fra ingeniøravdelingene ved fakulteter som gir fireårig utdanning, avdelinger for realfag-litteratur, utdannings- og utdanningsvitenskap, avdelinger som gir utdanning om datamaskiner og teknologi, og statistikk, matematikk- og fysikkavdelinger, eller fra hybel hvis likeverdighet er godkjent av UH-rådet Nyutdannede ved andre høyere utdanningsinstitusjoner enn de som er nevnt i denne paragrafen kan søke om 2 ganger det månedlige bruttolønnstaket for kontrakt.

d) Minst 3 (tre) år for programvare, programvaredesign og utvikling, styring av denne prosessen eller installasjon og administrasjon av storskala nettverkssystemer, minst 5 (tre) år for de som ikke skal overstige det dobbelte av lønnstaket, minst 4 (fem) år for de som ikke vil overstige tre ganger lønnstaket. Å ha minst 8 (åtte) års yrkeserfaring for de som ikke vil overstige 657 (fire) ganger, (Ved å fastsette yrkeserfaring; som et IT-personell, fast ansatte underlagt lov nr. 4 eller underlagt underavsnitt (B) i artikkel 399 i samme lov og lovdekret nr. XNUMX. Tjenesteperioder dokumentert som informatikkpersonell i arbeiderstatus ved å betale premie til sosial sikkerhetsinstitusjoner i avtalte tjenester og i privat sektor tas i betraktning),

e) å dokumentere at han / hun kjenner minst to av de nåværende programmeringsspråkene, forutsatt at de har kunnskap om maskinvaren til periferiutstyret og den etablerte nettverksadministrasjonen og sikkerheten,

f) For mannlige kandidater, dersom han ikke har fylt alderen for aktiv militærtjeneste, eller hvis han har fylt militærtjenestealderen, å ha fullført sin vanlige militærtjeneste eller å bli fritatt eller utsatt eller overført til reserveklassen.

FORM FOR ANVENDELSE, STED OG DATO

Søknader mottas digitalt mellom 19.11.2021 – 06.12.2021 til kl 18:00. Kandidater som ønsker å ta eksamen kan søke via e-forvaltning (Familie- og sosialdepartementet / Karriereporten) og Karriereporten på alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Søknader per post eller på annen måte vil ikke bli akseptert.

Kandidaten selv vil være ansvarlig for at søknadsprosessen er korrekt, fullstendig og i samsvar med problemstillingene spesifisert i kunngjøringen.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar