BRSA rekrutterer 9 administrativt ansatte

BRSA
BRSA
Abonner  


Administrativt personell vil bli rekruttert til stillingene som "Sjåfør", "Sekretær" og "Offiser" i Bankregulerings- og tilsynsbyrået, blant kandidatene som vil starte offentlig tjeneste i byrået vårt for første gang, ifølge resultatene fra byrået. inntakseksamen. Opptaksprøven avholdes i to trinn som muntlig eksamen for "Sekretær"- og "Offiser"-personalet, og som en praktisk og muntlig eksamen for "Sjåfør"-personalet.

For detaljer om annonse KLIKK HER

BEGRENSNINGER OM OPPFØRELSE AV EKSEMPEL

1) Å være tyrkisk statsborger,

2) Ikke fratatt offentlige rettigheter,

3) Selv om periodene spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har passert; forbrytelser mot statens sikkerhet, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og denne ordens virkemåte, underslag, utpressing, bestikkelser, tyveri, bedrageri, forfalskning, misbruk av tillit, uredelig Ikke å bli dømt for konkurs, budrigging, rigging, hvitvasking av eiendomsverdier som oppstår fra kriminalitet eller smugling.

4) Når det gjelder militær status; ikke være i militærtjeneste, ikke være myndig eller ha avtjent aktiv militærtjeneste dersom han har nådd militærtjenestealderen, eller bli utsatt eller overført til reserveklassen,

5) Ikke å ha en psykisk lidelse som kan hindre ham i å utføre sin plikt kontinuerlig,

6) For å oppfylle vilkårene angitt i underavsnitt (a), (b), (c) og (d) i første ledd av artikkel 5411 i bankloven nr. 8.

7) Ikke å være blant dem som har forbud mot å arbeide innenfor rammen av artikkel 5411 i bankloven nr. 26.

8) Ikke å ha en situasjon som hindrer ham i å bli tilsatt i offentlig tjeneste ved sikkerhetsetterforskning og/eller arkivforskning.

EKSEMPLESØKNING

Kandidater kan sende inn sine søknader til 30:8:2021 på e-Government mellom 23. november – 59. desember 59 ved å logge på via Banking Regulation and Supervision Agency – Career Gate Public Recruitment and Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr, og sende inn sine søknader på den angitte kalenderen ved å bruke jobbsøknadsskjermen som blir aktiv.

Vær den første til å kommentere

Yorumlar