Innenriksdepartementet for å rekruttere 124 ansatte

Innenriksdepartementet
Innenriksdepartementet
Abonner  


Innenriksdepartementet vil rekruttere 124 innleid personell. Søknadsfrist er 2. desember 2021

Fra innenriksdepartementet:

KUNNGJØRING AV OPPTAKSEKSAMEN (MUNNTLIG) VEDRØRENDE KJØP AV 4/B KONTRAKTERT PERSONAL TIL ARBEID I SENTRAL OG PROVINSIAL ORGANISASJON

Innenfor rammen av prinsippene for ansettelse av innleid personell og dets vedlegg og endringer, som ble satt i kraft med Ministerrådets vedtak datert 657/4/06 og nummerert 06/1978, i henhold til paragraf (B) i artikkel 7 av tjenestemannsloven nr. 15754; Innleid personell vil bli rekruttert til totalt 1 ledige stillinger, hvis antall og tittel er spesifisert i tabellene nr. vedlegg-2 og vedlegg-124 nedenfor, for å bli ansatt under kommando av den sentrale og provinsielle organisasjonen til vårt departement, med opptaksprøven (muntlig) i Ankara mellom 22.-29. desember 2021. .

For detaljer om annonse KLIKK HER

Innenriksdepartementet kontraktansatte vil ansette

Innenriksdepartementet kontraktansatte vil ansette

Innenriksdepartementet kontraktansatte vil ansette

KRAV FOR SØKNING TIL GENERELT

1- Å ha kvalifikasjonene spesifisert i underavsnitt (A) i den endrede artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 48,

(a) Å være statsborger i Republikken Tyrkia,

(b) Ikke å bli fratatt offentlige rettigheter,

(c) Selv om periodene spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har passert; forbrytelser mot statens sikkerhet, selv om benådet eller fengslet i ett år eller mer for en forsettlig begått forbrytelse, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og denne ordens funksjon, underslag, underslag, bestikkelser, tyveri, bedrageri, forfalskning, brudd på tillit, uredelig Ikke å bli dømt for konkurs, budrigging, rigging av ytelse, hvitvasking av eiendomsverdier som oppstår fra kriminalitet eller smugling,

(d) Når det gjelder militærtjeneste for mannlige kandidater; ikke være i militærtjeneste, ikke være myndig eller ha avtjent aktiv militærtjeneste dersom han har nådd militærtjenestealderen, eller bli utsatt eller overført til reserveklassen,

(d) Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 53, ikke å ha en psykisk lidelse som kan hindre ham i å utføre sin plikt kontinuerlig,

2- Ikke å ha fullført fylte 35 år fra den første dagen i januar i det året muntlig eksamen avholdes (de som er født etter 01),

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til å kommentere

Yorumlar