Obligatorisk søknad om vinterdekk starter i morgen! Straff på 846 TL for manglende overholdelse

Obligatorisk søknad om vinterdekk starter i morgen! Straff på 846 TL for manglende overholdelse
Obligatorisk søknad om vinterdekk starter i morgen! Straff på 846 TL for manglende overholdelse
Abonner  


Vinterdekkapplikasjonen, som er obligatorisk for nyttekjøretøy som frakter last og passasjerer mellom byer, og som skal brukes til problemfri reise med sikkerhet for liv og eiendom i private kjøretøy, starter i morgen. Obligatoriske datoer for vinterdekk. Hvor mye er boten for ikke å bruke vinterdekk? På hvilke kjøretøyer gjelder vinterdekk? I hvilke provinser er søknad om vinterdekk gyldig?

Transport- og infrastrukturdepartementet gjør det obligatorisk for kjøretøy som brukes i person- og godstransport å bruke vinterdekk i visse perioder av året, avhengig av vær og klimatiske forhold i provinsene, i samsvar med motorveitrafikkloven. Nevnte myndighet kan også delegeres til styresmaktene av departementet.

Kontrollen av kjøretøyene utføres av personell som er autorisert av departementet, samt av Generaldirektoratet for Sikkerhet, Gendarmeriets generalkommando, grenseovergangsenhetene i Handelsdepartementet og inspeksjonsenhetene i kommunene.

Obligatoriske datoer for vinterdekk

Etter avslutning av høstmånedene anbefales det iverksatt i vintermånedene, men avhengig av skiftende værforhold kan start- og sluttmånedene forlenges av sysselmannen innenfor rammen av periodene som er angitt i kommunikéet. Dermed forbereder bruken av vinterdekk miljøet for den sikreste og mest komfortable fortsettelsen av både by- og intercitytrafikk. Nyttekjøretøyer som kjører på intercityveier uten vedtak fra guvernøren er pålagt å bruke vinterdekk i fire måneder mellom 1. desember 2017 og 1. april 2018.

Manglende montering av vinterdekk

Førere av kjøretøy som ikke overholder regelen får en bot på 846 lire. Straffen for ikke bruk av vinterdekk fastsettes på nytt fra 1. januar 2022, innenfor rammen av oppskrivningssatsen som skal utlyses av Finansdepartementet.

På hvilke kjøretøyer gjelder vinterdekk?

Kommunikéet som erklærer at tilhengere av traktorer, to- og trehjulede kjøretøy, tilhengere og semitrailere og kjøretøy som tilhører TAF er ekskludert fra vinterdekkkravet, forblir gyldig for alle private og kommersielle kjøretøy. Alle busser, minibusser, lastebiler, varebiler, bergingsbiler og nyttekjøretøyer er underlagt søknad om vinterdekk.

I hvilke provinser er søknad om vinterdekk gyldig?

Vinterdekkplikten, som har blitt enda viktigere og tatt i bruk i provinsene der vintermånedene er tøffe, er implementert i 54 provinser, men søknadens omfang og tid kan utvides i henhold til vedtak som skal treffes av guvernørene. . Byer der vinterdekkkravet gjelder; Istanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığhirrum, Erzincan, Erzineşeşhan Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tuncel, Samsun, Sivas. Uşak, Van, Yozgat og Zonguldak.

Siden værforholdene i de aktuelle byene fullt ut oppfyller uttrykket "ved temperaturer under 7 ºC ..." i definisjonen av vinterdekk angitt i den fjerde artikkelen i kommunikéet publisert i Offisiell Gazette, anbefales det at sjåførene er spesielt oppmerksomme på applikasjon. For i byene på listen kan de gjennomsnittlige vintertemperaturene gå ned til 7 ºC og under.

Vær den første til å kommentere

Yorumlar