Kultur- og turistdepartementet for å rekruttere 500 kontraherte ansatte

Kulturdepartementet vil motta faste arbeidere
Kulturdepartementet vil motta faste arbeidere
Abonner  


Vedlegg 657 til prinsippene for ansettelse av innleid personell, som ble satt i kraft med ministerrådets beslutning datert 4/06/06 og nummerert 1978/7, i samsvar med paragraf (B) i artikkel 15754 i embetsmannsloven nr. 2 i de provinsielle organisasjonsenhetene til departementet for kultur og turisme. Basert på 2020 KPSS (B) gruppepoengrangering, totalt 400 innleid personell, inkludert 100 vakt- og sikkerhetsvakter og 500 støttepersonell (rengjøringspersonell), vil bli rekruttert uten skriftlig og muntlig eksamen, for å bli ansatt i henhold til paragraf (b) i artikkel IX.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE BETINGELSER

Søkere må ha kvalifikasjonene som er søkt ovenfor, de generelle betingelsene i artikkel 657 i lov nr. 48 og følgende spesielle vilkår:
1. Å være tyrkisk statsborger

2. Være minst 18 år ved søknadsfristens utløp

3. Ikke å bli fratatt offentlige rettigheter

4. Selv om fristene spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har passert; forbrytelser mot statens sikkerhet, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og denne ordens virkemåte, underslag, utpressing, bestikkelser, tyveri, bedrageri, forfalskning, misbruk av tillit, uredelig Ikke dømt for konkurs, budrigging, rigging av ytelse , hvitvasking av eiendomsverdier som oppstår fra kriminalitet eller smugling

5. Når det gjelder militærtjeneste;

  • a) Ikke relatert til militærtjeneste
  • b) Ikke være i militær alder
  • c) etter å ha fullført aktiv militærtjeneste, eller blitt utsatt eller overført til reserveklassen, hvis han har nådd militæralderen,

6. Ikke å ha psykiske lidelser som kan hindre ham i å utføre sin plikt kontinuerlig.

SPESIELLE FORHOLD

1- Å ha kvalifikasjonene motsatt av stillingen som foretrekkes

2- I henhold til resultatene fra 2020-eksamenen for offentlig personellutvelgelse, å ha minst 93 poeng og over fra KPSSP94 for kandidater med tilknyttede grader og KPSSP55 for kandidater i videregående opplæring (videregående skole eller tilsvarende skole)

3 - Får ikke pensjon eller alderspensjon fra noen trygdeinstitusjon

4- Statusen til søkerne; Artikkel 657/B i embetsmannsloven nr. 4 sier: "I tilfelle kontraktene til de som er ansatt på denne måten blir sagt opp av deres institusjoner på grunn av deres brudd på prinsippene i tjenestekontrakten eller hvis de sier opp kontrakten ensidig innen kontraktsperioden, med unntak av unntakene fastsatt av presidentens beslutning, skal institusjonene ikke fritas før det har gått ett år fra oppsigelsesdatoen. De kan ikke ansettes i kontraktsfestede stillinger.» overholde

METODE OG SØKNADSSTED

1. Søknader vil bli mottatt elektronisk mellom 07/12/2021-17/12/2021.

2. Kandidater som ønsker å søke bør søke gjennom Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.
3. Søknadene til kandidatene som ikke oppfyller noen av kravene, vil ikke bli vurdert.

4. Kandidater vil kun kunne søke på en stilling basert på én provins og deres utdanningsstatus, og søknader for mer enn én provins eller kvalifikasjon (studie, stilling) vil ikke bli akseptert da de vil delta i rangeringen som skal gjøres for provinsen de foretrekker.

5. Kandidater vil kunne se rekrutteringsinformasjonen på nettsiden til vårt departement og på karriereporten.

Vær den første til å kommentere

Yorumlar