Hvor mye er lønnen for hjemmepleie i 2022?

Hvor mye er lønnen for hjemmepleie i 2022?
Hvor mye er lønnen for hjemmepleie i 2022?
Abonner  


Lønnen til hjemmetjenesten betalt av Familie-, arbeids- og sosialdepartementet ble økt i januar 2022. Sammen med 50 prosent økning i minstelønn ble også lønnen til 65-årspensjon, uførepensjon, hjemmehjelp, ansiennitet og oppsigelseserstatning økt. Så, hvor mye er hjemmetjenestelønnen? Hvor mye er uførepensjonen i 2022?

Hvor mye er hjemmetjenestelønnen??

Med minstelønnsøkningen i 2022 er det fastsatt hvor mye hjemmepleiepengene blir i år. I år ble minstelønnen økt med 50,5 %. I denne sammenheng ble hjemmepleiepengene økt fra 798 TL til 2 tusen 706 TL.

Hvem kan få hjemmehjelp??

For å kunne dra nytte av denne hjelpen er det nødvendig å være minst 50 prosent ufør og alvorlig funksjonshemmet, og å fastslå at den pleietrengende er funksjonshemmet av omsorgstjenestens evalueringskomité i provinsdirektoratet i Familie- og Familiedepartementet. Sosiale tjenester. Helsetilsynets rapport skal inneholde uttrykket "alvorlig funksjonshemmet". Det utbetales ikke hjemmetjenestelønn til de med uførhet under 50 prosent.

Personer hvis gjennomsnittlige månedlige inntekt per person i husholdningen er mindre enn to tredjedeler av det månedlige nettobeløpet av minstelønn, kan nyte godt av denne hjelpen.

Med de siste endringene i denne forbindelse kan også stepårørende få hjemmepleiepenger. Igjen, uavhengig av uføregraden, hvis uførehelserapporten inneholder uttrykket "krever spesielle forhold eller helt spesielle forhold" for barn under 18 år, kan den funksjonshemmede pårørende ha nytte av hjemmehjelp.

For de over 18 år, hvis meldingen inneholder uttrykket «fullstendig forsørget», kan den funksjonshemmede pårørende fortsatt få hjelp.

Vær den første til å kommentere

Yorumlar