Forenes for å bygge et europeisk ladenettverk for elektriske nyttekjøretøyer

Forenes for å bygge et europeisk ladenettverk for elektriske nyttekjøretøyer
Forenes for å bygge et europeisk ladenettverk for elektriske nyttekjøretøyer
Abonner  


Tre av verdens ledende produsenter av nyttekjøretøy, Daimler Truck, Traton Group og Volvo Group, signerte en viktig avtale om høyytelses ladenettverk. I tråd med nevnte avtale vil det bli opprettet et joint venture for å bygge og drifte et europeisk høyytelses offentlig ladenettverk eksklusivt for batterielektriske, tunge langdistanselastebiler/tilhengere og busser. Med forbehold om regulatoriske godkjenninger, er joint venture forpliktet til å sette i gang og fremskynde byggingen av nødvendig ladeinfrastruktur for det økende antallet kunder av elektriske kjøretøy i Europa, samt bidra til CO2050-nøytral transport i Europa innen 2.

Fellesforetaket, der Daimler Truck, Traton Group og Volvo Group vil ha like deler, skal etter planen settes i drift i 2022, etter at alle regulatoriske godkjenningsprosesser er fullført. Joint venture-selskapet, som er planlagt å operere under sin egen bedriftsidentitet og ha hovedkontor i Amsterdam, Nederland, vil dra nytte av den omfattende erfaringen og kunnskapen til sine grunnleggende partnere i tunglastebilindustrien.

Det vil bli gjort en investering på 500 millioner euro

Innenfor rammen av samarbeidet mellom de tre selskapene vil det bli foretatt en investering på 500 millioner Euro, som regnes som den desidert største investering i ladeinfrastruktur i den europeiske tunge lastebilindustrien. Etter etableringen av fellesforetaket er det sikte på å etablere og drifte minst 1.700 høyytelses grønn energiladestasjoner, både på og nær motorveier, og ved logistikk- og destinasjonspunkter innen en femårsperiode. Det tas også sikte på å øke antallet ladestasjoner betydelig med ytterligere offentlig finansiering og nye forretningssamarbeid.

Med sikte på å skaffe nødvendig infrastruktur og bruke grønn energi på ladestasjoner, vil fellesforetaket fungere som en akselerator og tilrettelegger for implementeringen av EUs grønne avtale for karbonnøytral godstransport innen 2050. Samarbeidet mellom Daimler Truck, Traton Group og Volvo Group adresserer det presserende behovet for et høyytelses ladenettverk for å støtte lastebil-/tilhengeroperatørers overgang til CO2-nøytrale transportløsninger, spesielt innen langdistanse tungtransport. Høyytelses ladeinfrastruktur som muliggjør CO2-nøytral langdistansetransport, blir sett på som en av de kostnadseffektive måtene å raskt og effektivt redusere utslipp fra transportsektoren. Fellesforetaket fremstår som et viktig utgangspunkt og utviklingspunkt for suksessen til CO2-nøytrale tunge lastebiler/traktorer og busser.

Fellesforetakets ladenettverk vil være åpent og tilgjengelig for alle nyttekjøretøyer i Europa

Daimler Truck, Traton Group og Volvo Group ser på deres joint venture som et gjennombrudd for transportindustrien for å redusere karbonutslipp og andre industrier til fordel på ulike måter. I følge en fersk industrirapport*; Senest frem til 2025 bør det installeres inntil 15.000 2030 høyytelsesladestasjoner på offentlige og destinasjonsruter, og senest innen 50.000 bør det være installert inntil XNUMX XNUMX høyytelsesladestasjoner. Derfor joint venture; Det fungerer også som en oppfordring til handling for alle andre interessenter i industrien, regjeringer og beslutningstakere om å samarbeide for raskt å utvide det nødvendige ladenettverket for å bidra til å nå klimamålene. Treparts ladenettverk, som en klar oppfordring til alle interessenter; Den vil være åpen og tilgjengelig for alle nyttekjøretøy i Europa, uavhengig av merke.

Ulike applikasjoner vil bli vurdert ved å fokusere på kundenes behov.

Som en del av joint venture-selskapet til Daimler Truck, Traton Group og Volvo Group, vil ulike applikasjoner bli vurdert, med fokus på kundenes behov. Flåteoperatører for batterielektriske kjøretøy vil kunne benytte seg av denne tjenesten, med fokus både på hurtiglading tilpasset den obligatoriske 45-minutters hvileperioden i Europa, og på langdistansetransport, fellesforetakets høyeste prioritet i fremtiden.

Daimler Truck, Traton Group og Volvo Group, som vil ha like deler i joint venture-selskapet, som er underlagt regulatoriske godkjenninger, vil fortsette å være konkurrenter på alle andre områder.

Vær den første til å kommentere

Yorumlar