Innenriksdepartementet for å rekruttere 22 ansatte

Innenriksdepartementet
Innenriksdepartementet 30 foreninger til rekruttering av assisterende revisorer

Artikkel 31 i "Forskrift om prinsipper og prosedyrer for ansettelse av kontraherte informasjonsteknologipersonell i store informasjonsbehandlingsenheter for offentlige institusjoner og organisasjoner" publisert i Statstidende av 12/2008/27097 og nummerert 8, som skal ansettes i Generaldirektoratet for innenriksdepartementet for informasjonsteknologi. I henhold til dette vil 22 (tjue-to) kontraherte informatikkpersoner rekrutteres i henhold til suksessrekkefølgen for de skriftlige og muntlige eksamenene som skal holdes av innenriksdepartementet, generaldirektoratet for informasjonsteknologi.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE BETINGELSER

a) For å oppfylle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48,

b) For å uteksamineres fra fireårig datateknikk, programvareteknikk, elektroteknikk, elektronisk ingeniørvitenskap, elektroelektronisk ingeniør og industriell ingeniør avdelinger ved fakulteter eller institusjoner med høyere utdanning, hvis ekvivalens er akseptert av Rådet for høyere utdanning,

c) Bortsett fra de som er angitt i bokstav b), fra ingeniøravdelingene ved fakultetene som tilbyr fireårig utdanning, vitenskapelig litteratur, utdannings- og utdanningsvitenskap, avdelinger som tilbyr utdannelse innen datamaskiner og teknologi og statistikk, matematikk- og fysikkavdelinger, eller fra en hybel hvis ekvivalens er akseptert av rådet for høyere utdanning. For å oppgradere fra høyere utdanningsinstitusjoner enn (kan søke om stillinger som vil bli utbetalt 2 ganger det månedlige bruttokontraktlønnstaket)

ç) Å ha minst tre (3) års yrkeserfaring innen programvare, programvaredesign og utvikling og ledelse av denne prosessen, eller i installasjon og administrasjon av store nettverkssystemer, i minst tre (5) år for de som ikke vil overstige to ganger lønnstaket, og minst fem (657) år for andre, (Ved fastsettelse av yrkeserfaring er det oppgitt at det som IT -personell er permanent underlagt lov nr. 4 eller som informatikkpersonell i arbeidstatus ved å betale premier til trygdeinstitusjoner i privat sektor, med kontrakterte tjenester omfattet av bokstav B i fjerde artikkel i samme lov eller lovdekret nr. 399.) dokumenterte tjenesteperioder tas i betraktning) ,

d) Dokumentasjon på at periferiutstyr til datamaskiner kjenner minst to av de nåværende programmeringsspråk forutsatt at de har kunnskap om maskinvare- og nettverksstyring og sikkerhet,

e) Hvis den aktive plikten for mannlige kandidater ikke har nådd militærtjeneste eller har nådd militærtjeneste, å ha tjenestegjort den aktive militærtjenesten eller blitt fritatt eller utsatt eller overført til reserveklassen.

f) Tittelkodene i SSI-strekkodetjenesten og/eller ansettelsesdokumentet innhentet fra institusjonen og som angir tittelperioden vil bli lagt til grunn ved fastsettelsen av tittelen og varigheten av arbeidet nevnt i avsnittet om spesielle vilkår.

Søknadsform og historie

1- Kandidater; Innenriksdepartementet-Career Gate Public Recruitment og Career Gate på e-Government vil bli holdt på alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​​​mellom 01-07.02.2022. Siden søknader mottas elektronisk, vil søknader per post eller personlig ikke bli akseptert.

2- Siden søknadene vil bli gjort med e-Government-passordet, er det obligatorisk for kandidatene å ha en konto (www.turkiye.gov.tr). For å bruke nevnte konto, må kandidater skaffe seg et e-Government-passord. Kandidater kan få konvolutten som inneholder e-Government-passordet fra PTT-sentraldirektoratet ved å sende inn identitetskortet med TR-identitetsnummeret på deres personlige søknad.

3- Dokumenter som kreves under søknaden;

a) Curriculum vitae,
b) SGK Service Statement (strekkodedokument fra e-Government SSI Registration and Service Statement-siden),
c) Dette er dokumentene som viser de profesjonelle arbeidsperiodene spesifisert i artikkel (ç) i tittelen GENERELLE BETINGELSER (KVALIFIKASJONER). I følge dette; Tittelkodene i SSI-strekkodetjenesten og/eller ansettelsesdokumentet innhentet fra institusjonen og som angir tittelperioden vil bli lagt til grunn ved fastsettelse av tittel og varighet av arbeidet nevnt i avsnittet om generelle og spesielle vilkår.
ç) Et dokument som beviser at han kan minst to gjeldende programmeringsspråk som spesifisert i punkt (d) i overskriften GENERELLE BETINGELSER (KVALIFIKASJONER),
d) Sertifikater som kreves i SPESIELLE BETINGELSER for hver stilling og dokumenter som viser erfaring eller erfaring. (Sertifikater må oppnås gjennom en eksamen.)

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar