Departementet for energi og naturressurser for å rekruttere 65 kontraherte ansatte

departementet for energi og naturressurser vil rekruttere assistenteksperter
energi- og naturressursdepartementet

10 (ti) innleide beskyttelses- og sikkerhetsoffiserer, 30 (tretti) innleid støttepersonell, 5 (fem) innleide teknikere og 20 (tjue) innleide kontorpersonell, som skal ansettes i sentralorganisasjonen til departementet for energi og naturressurser (ANKARA) ), detaljert nedenfor, For å bli ansatt innenfor rammen av den endrede artikkel 657/B i embetsmannsloven nr. 4, vedlegg 06-artikkelen med tittelen "Eksamenskrav" til "Prinsiplene vedrørende ansettelse av innleid personell", som ble satt i kraft med Ministerrådets vedtak datert 06/1978/7 og nummerert 15754/2 I samsvar med bestemmelsene i første ledd (b) vil 2020 (sekstifem) innleid personell bli rekruttert, basert på på 65 KPSS (B) gruppepoengrangering, uten skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Følgende kvalifikasjoner, spesielle og generelle vilkår søkes for kandidater som skal søke om innleid personellrekruttering fra og med søknadsfristen.

For detaljer om annonse KLIKK HER

NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER OG SPESIELLE BETINGELSER

  • Å oppgradere fra et hvilket som helst tilknyttet studieprogram ved høyere utdanningsinstitusjoner.
  • For å ha en poengsum på 2020 eller høyere fra KPSS-P93-poengtypen i 70-eksamenen for offentlig personellutvelgelse,
  • Ikke å ha fylt 18 år og under 30 år ved søknadsfristen,
  • Å ha vilkårene i artikkel 10 i lov om private sikkerhetstjenester datert 06/2004/5188 og nummerert 10,
  • Å ha et væpnet privat sikkerhetsvakt-identitetskort som ikke har utløpt ved søknadsfristen,
  • Ikke ha en fysisk eller psykisk sykdom eller funksjonshemming som kan hindre oppfyllelse av oppgaven,
  • Må ikke være kortere enn 170 cm, og forskjellen mellom de to siste sifrene i høyden i centimeter og vekt bør ikke være mer enn 15, ikke mindre enn 15 (For eksempel skal vekten til en kandidat som er 180 cm høy være 80+15=95 mer, 80-15 Det bør ikke være mindre enn =65.)
  • Ikke ha funksjonshemming til å arbeide utenom arbeidstid og i helger i henhold til plikten som skal utføres,
  • Ikke å være i en situasjon som hindrer ham i å jobbe i lukkede og åpne områder 7/24,
  • Selv om periodene spesifisert i artikkel 26 i den tyrkiske straffeloven datert 9/2004/5237 og nummerert 53 har gått ut eller det er besluttet å utsette kunngjøringen av dommen;

1) Ikke dømmes til fengsel i ett år eller mer for en forsettlig forbrytelse.

2) Selv om benådet, forbrytelser mot statens sikkerhet, den konstitusjonelle orden og funksjonen til denne orden, privatliv, det konfidensielle området av livet og seksuell immunitet, og narkotika- eller sentralstimulerende forbrytelser, underslag, utpressing, bestikkelser, tyveri, bedrageri, forfalskning, misbruk av tillit, ikke å bli dømt for uredelig konkurs, budrigging, rigging av ytelsen, hvitvasking av eiendeler som oppstår fra kriminalitet, smugling og prostitusjon.

3) Ikke ha en pågående etterforskning eller rettsforfølgelse for forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og funksjonen til denne orden, privatliv og den konfidensielle livssfæren, seksuell immunitet og narkotika eller sentralstimulerende midler.

SØKNADSMETODE OG VARIGHET

4.1. Kandidater; Søknader vil bli gjort elektronisk via e-Government i departementet for energi og naturressurser Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) med e-Government-passordet, og kandidatene vil også sende inn sine søknader til Ministry of Energy.gov.tr ​​​​mellom søknadsdatoene. /corporate-human-resources-career-kapisi-adresse.

4.2. Søknadene starter kl. 09.05.2022 9.30 og avsluttes kl. 20.05.2022 23.59.

4.3. Kandidater som ikke søker gjennom Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)-adressen vil ikke bli vurdert, og søknader som gjøres personlig, med bud eller via post vil ikke bli akseptert.

4.4. Oppgraderingsinformasjonen til utdannede kandidater og kandidater som skal søke om stillingen mottas automatisk fra institusjonen for høyere utdanning via e-forvaltning. Kandidater som er uteksaminert fra utdanningsinstitusjoner i landet eller i utlandet og har en ekvivalens angående utdanningsstatusen som søkes i denne kunngjøringen, bør laste opp det relevante dokumentet i pdf- eller jpeg-format til feltet "Document Indicating Equivalence" under "Dine andre dokumenter"-stadiet under søknaden om e-forvaltning.

4.5. Kandidater som er uteksaminert fra et av de videregående utdanningene (videregående eller tilsvarende) som skal søke på annonsen, hvis avgangsinformasjon ikke kommer automatisk, bør laste opp eksamensdokumentene sine i pdf- eller jpeg-format.

4.6. Kandidater som skal søke på stillingen som beskyttelses- og sikkerhetsoffiser må laste opp sine væpnede private sikkerhetsvakt-ID-kort, som ikke har utløpt ved søknadsfristen, både bak og foran, i feltet "Privat sikkerhetsvaktidentitetskort" under "Andre dokumenter"-fanen.

4.7. Kandidater som vil søke på stillingen for støttepersonell (sjåfør) vil ha førerkort E klasse eller det nye førerkort type D klasse fra og med 17/04/2015 med endringen publisert i Offisiell Gazette datert 29329/01/01 og nummerert 2016 i trafikkforskriftene.De må lastes opp i feltet "Førerkort" under fanen "Dine andre dokumenter".

4.8. Kandidater som vil søke på stillingen Støttepersonell (sjåfør) bør laste opp sine psykotekniske dokumenter til feltet "Psykotekniske dokumenter" under fanen "Andre dokumenter".

4.9. Kandidater hvis kontrakter sies opp av deres institusjoner eller hvis kontrakter sies opp ensidig mens de arbeider på heltid i innleid personell (4/B) stillinger i offentlige institusjoner og organisasjoner, for å dokumentere at de har fullført den ettårige ventetiden, må sende inn et godkjent tjenestedokument i pdf- og jpeg-format fra deres tidligere institusjoner. må lastes opp ved søknadstidspunktet.

4.10. "Din transaksjon har blitt fullført" på Career Gate-Public Recruitment Platform. Enhver søknad uten påskriften vil ikke bli vurdert. Derfor bør kandidater sjekke om søknadsprosessen er fullført.

4.11. Under søknaden gjort innen søknadsdatoene gjennom Career Gate-Public Recruitment Platform; Søknader i "Søknad ikke fullført ennå"-prosessen i "Søknadsstatus"-kolonnen på "Dine søknader"-skjermen kan oppdateres ved å klikke på "Oppdater"-knappen.

4.12. Søkerne er ansvarlige for å gjøre søknadsprosessen feilfri, fullstendig og i samsvar med problemstillingene oppgitt i denne kunngjøringen, og laste opp de forespurte dokumentene til systemet på søknadsstadiet. Kandidater som ikke følger disse spørsmålene vil ikke kunne kreve noen rettigheter.

4.13. Kandidater som fullfører søknadene sine vil kunne skrive ut "Søknadsinformasjon" etter å ha fullført søknadsprosessen.

4.14. Kandidater vil kunne søke om kun én tittel fra de utlyste stillingene. Søknadene fra de som søker mer enn én stilling og de søknadene som ikke er behørig og/eller rettidig innlevert vil ikke bli akseptert.

4.15. Siden kandidatene vil motta sin KPSS-poengsum, førsteamanuensis og grunnutdanning, avdeling de ble uteksaminert fra, militærtjeneste, kriminalitet og befolkningsinformasjon, vil de innhentes gjennom webtjenestene til de aktuelle institusjonene via e-forvaltning på søknadstidspunktet .

Dokumentasjon vil ikke bli etterspurt på dette stadiet. Dersom det er feil i nevnte informasjon til kandidatene, må de ha nødvendige oppdateringer/rettelser fra de aktuelle institusjonene før de søker.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar