Justisdepartementet rekrutterer 3618 minuttskrivere med tilleggsutlysning

Justisdepartementet
Justisdepartementet

Justisdepartementet rekrutterer 3618 minuttskrivere med tilleggsutlysning

I samsvar med sjette ledd sjette ledd bokstav (c) i Justisdepartementets eksamens-, tilsettings- og forflytningsforskrift skal den innleide journalførerens praktiske eksamenstekster og de anvendte eksamensvurderingskriteriene holdes mandag 6. mai 09 og de påfølgende dagene er gitt nedenfor.

Justisdepartementet hadde de siste månedene publisert en kunngjøring om rekruttering av protokollfører for 2022. Det ble søkt rekordmange til pannen i 2022 og det kom inn rekordmange søknader. Kandidatene kommer nå til eksamensfasene. Det kom ny melding fra departementet om praktisk eksamen som skal avholdes 9. mai 2022 og påfølgende dager.

KLIKK HER FOR BRUKTET EKSAMENSVURDERINGSKRITERIER.
KLIKK HER FOR ANVENDTE EKSAMENSTEKSTER.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar