Søknad til spesialist- og rektorutdanning starter 1. juni

Søknader til spesialist- og rektorutdanning starter i juni
Søknad til spesialist- og rektorutdanning starter 1. juni

I sin tale under undertegningsseremonien av protokollen om yrkesutdanning mellom departementet og Yıldız tekniske universitet, kunngjorde minister for nasjonal utdanning Mahmut Özer at direktivet om lærerkarrieretrinn, faglige utviklingsstudier og opplæringsprogram, utarbeidet i tråd med forordningen om Nybegynnere i undervisnings- og lærerkarrieretrinn, ble publisert på departementets nettsider. Følgelig vil Teaching Career Stages-eksamenen avholdes 81. november 19 i 2022 provinser. Eksamensresultatene kunngjøres 12. desember 2022. 13. mai 2022 14:06
Søknad til opplæringsprogrammet mottas mellom 01.-10. juni 2022, og spesiallærerutdanningen vil bli avholdt mellom 18. juli-05. september 2022, og rektorutdanning mellom 18. juli-19. september 2022.

Skriftlige eksamenssøknader som skal avholdes 19. november 2022 vil bli tatt mellom 26. september og 03. oktober 2022, og eksamensresultatene kunngjøres 12. desember 2022.

Rett til sertifikat kazanAttestene til de nåværende lærerne vil bli utstedt 4. januar 2023, og lærere som har tittelen sakkyndig eller rektor vil kunne nyte godt av den utdanningsgodtgjørelsen som er fastsatt for disse titlene 15. januar 2023.

Fra og med siste dag av den skriftlige eksamensdatoen for spesialistlærerutdanningen fastsatt ved vedtak fra utdanningsstyret opprettet innenfor rammen av departementet for utdanningsdepartementets etterutdanningsforskrift, skal lærere som har tjenestegjort i ti år, inkludert kandidatur, tilordnes Rektorutdanningen som sakkyndige fra siste dag av søknadsdato for skriftlig eksamen Det var forutsatt at spesiallærere med minst ti års tjeneste i undervisningen kunne søke.

Profesjonsutviklingsstudier, som er en av vilkårene som søkes for lærere/spesialistlærere som skal søke om tittelen spesialist og rektor, er «Education, Training and Guidance Studies» på en slik måte at alle gren/feltlærere som jobber i offisiell utdanningsinstitusjoner og private utdanningsinstitusjoner under vårt departement kan utføre minst en av sine oppgaver på hvert felt. , Deltakelse i ledelse og forsknings- og utviklingsstudier”.

De som skal søke om tittelen sakkyndig lærer/rektor blant lærere/faglærere som arbeider ved offisielle utdanningsinstitusjoner og private utdanningsinstitusjoner tilknyttet Kunnskapsdepartementet, må gjennomføre minst ett studium fra hver av studieretningene for å fullføre fagutviklingsstudiene bestemt som tre studieretninger.

For å få tilgang til eksamensplanen Klikk.
For å nå direktivet om undervisningskarrieretrinn, faglige utviklingsstudier og utdanningsprogram Klikk.
For å nå direktivet vedlegg-1 Klikk.
For å nå direktivet vedlegg-2 Klikk.
For å nå direktivet vedlegg-3 Klikk.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar