DFDS signerer den blå avtalen

DFDS signerte blå avtale
DFDS signerer den blå avtalen

Frivillighetsavtalen for reduksjon av luftforurensende utslipp fra skip som ligger til kai og fortøyer i Trieste og Monfalcone havner ble signert i Trieste.

Den 11. mai 2022 ble frivillighetsavtalen for reduksjon av luftforurensende utslipp fra skip som ligger til kai og fortøyer i Trieste og Monfalcone havner signert i Trieste av Eastern Adriatic Sea Port Authority, Trieste Port President, Monfalcone Port President, Shipping Companies and Sea Fraktbyråer.

I samsvar med frivillighetsavtalen vil prosedyrene som skal følges for alternative samsvarsmetoder for drivstoffbytte eller utslippsreduksjonsforpliktelser under kai i Trieste havn eller Monfalcone havn bli varslet til de relevante partene i direktivene.

Uten at det berører kravene til sikker navigering til sjøs og for beskyttelse av menneskeliv til sjøs, for å optimalisere bruken av hoved- og/eller hjelpemotorer for å begrense utslipp av eksosgasser til atmosfæren, i havneområdet , under cruising, fortøynings-/ankringsmanøvrer og under oppankring, i samsvar med god maritim praksis, vil tekniske tiltak bli iverksatt.

Kemal Bozkurt, Vice President of Operations for DFDS Mediterranean Business Unit, sa: "Som DFDS Mediterranean Business Unit er vi forpliktet til å bli klimanøytrale innen 2050, ved gradvis å redusere vårt miljøfotavtrykk med visjonen om bærekraft. Målet vårt er å redusere karbon (CO2030)-utslipp med 2 % innen 45. Ved å signere den blå avtalen med våre interessenter, fortsetter vi å støtte en bærekraftig økonomi og støtte mer effektiv bruk av naturressurser." sa.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar