Justisdepartementet anskaffer 6 analytikere

Justisdepartementet
Justisdepartementet

Å bli ansatt under kommando av Generaldirektoratet for informasjonsteknologi, i samsvar med paragrafen ( i fjerde artikkel i embetsmannsloven nr. 657, "Eksamenskravet" i "Prinsippene for ansettelse av innleid personell", som ble satt i kraft med Ministerrådets beslutning datert 4 og nummerert 06.06/1978. I tråd med underavsnitt 7/c i vedlegg 15754-artikkel, vil innleid personell rekrutteres til 2 analytikerstillinger, med plassering foretas i henhold til suksessrekkefølgen for den muntlige eksamen som skal avholdes av vårt departement, blant kandidatene 1 ganger antall ledige stillinger, ved å plassere dem i 2020 KPSS (Gruppe B) poengrekkefølge.

For detaljer om annonse KLIKK HER

ANVENDELSESVILKÅR

1) For å oppfylle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48,

2) a) For å uteksaminere seg fra fireårig dataingeniør-, programvare-, elektro-, elektronikk-, elektro- og elektronikk- og industriingeniøravdelinger ved fakulteter eller fra høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet hvis ekvivalens er akseptert av Rådet for høyere utdanning,

b) Bortsett fra de som er spesifisert i klausulen (, ingeniøravdelinger ved fakulteter som gir fireårig utdanning, fakulteter for realfag, litteratur, utdanning og utdanningsvitenskap, avdelinger som gir utdanning om datamaskiner og teknologi, avdelinger for statistikk, matematikk og fysikk eller høyere utdanning i utlandet hvis ekvivalens har blitt akseptert av Rådet for høyere utdanning. uteksaminert fra institusjoner,

3) For å ha minst 2020 poeng fra 3 KPSSP60-poengtypen,

4) Å ha en poengsum på minst (fra den engelske språkferdighetseksamenen, eller å få poengsummen fastsatt av ÖSYM tilsvarende YDS (nivå) i andre engelskeksamener enn YDS. sin beslutning om "Foreign Language Exams Ekvivalenser" som er gyldige fra søknadsfristen for denne kunngjøringen vil bli lagt til grunn.) Imidlertid vil de som er uteksaminert fra universiteter i landet eller i utlandet som underviser på engelsk på lavere nivå, etter å ha studert på lavere nivå i landet, på morsmålet. Det engelskspråklige nivået til de som har en mastergrad eller doktorgrad i engelsk i fremmede land som er engelsk regnes som (.

5) Bevis på kjennskap til minst to av Java-programmeringsspråkene og andre programmeringsspråk, (avslutningsutskrift vil også bli akseptert.)

6) Å ha jobbet som programmerer i IT-sentre i minst 1 år. (Bestemme yrkeserfaring; som analytiker, systemprogrammerer og programmerer, fast ansatte underlagt lov nr. 657 eller inngåtte tjenester underlagt lovdekret nr. 4 med artikkel 399/B i samme lov, og dokumenterte tjenesteperioder i privat sektor underlagt trygdeinstitusjon tas som grunnlag.)

SØKNADSDATO, METODE OG ØNSKEDE DOKUMENTER

Kandidater vil sende inn sine søknader mellom 18.05.2022 og 02.06.2022 til 23:59:59 om e-Government gjennom Justisdepartementet – Career Gate Public Recruitment and Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​og innen den angitte perioden i kunngjøringen Søknader som sendes inn personlig eller per post vil ikke bli akseptert.

Etter at søknadsprosessen er fullført, bør kandidatene sjekke om søknaden deres er fullført på "Mine søknader"-skjermen. Enhver applikasjon som ikke viser «Applikasjon mottatt» på «Mine søknader»-skjermen vil ikke bli evaluert.

Dokumenter som skal lastes opp til systemet;

1) Sertifikater og andre dokumenter som viser kunnskaps- og erfaringsnivået til kandidaten, (Sertifikater vil bli verifisert av vårt departement med undersøkelsesmetodene for sertifikatgyldighet bestemt av institusjonen de er utstedt til.)

2) Detaljert CV med bilde,

3) Dokument som viser nivået på fremmedspråkkunnskaper,

4) Dokumentasjon på arbeid som programmerer i IT-sentre i minst 1 år,

5) Skriftlig erklæring om at det ikke er noen helsehindring (vedlegg-1),

6) Dokument eller dokumenter relatert til minst to av de gjeldende programmeringsspråkene (transkripsjon vil også bli akseptert.)

7) Som analytiker, systemprogrammerer og programmerer er den permanent underlagt lov nr. 657 eller avtalte tjenester underlagt lovdekret nr. 4 med artikkel 399/B i samme lov, og tiden brukt i privat sektor underlagt sosial Sikkerhetsinstitusjon, eller godkjent med våt signatur og stempel.arbeidsdokument,

8) Kandidater som kan søke etter uteksaminering fra andre institutter enn de spesifiserte instituttene eller tilsvarende avdelinger ved universiteter i utlandet, må laste opp det aktuelle dokumentet til feltet "Document Indicating Equivalence" under "Dine andre dokumenter"-stadiet under søknaden om e-forvaltning for å for at søknadene deres skal vurderes.

Dokumenter må lastes opp i pdf- eller jpeg-format.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar