Familie- og sosialdepartementet skal rekruttere 25 innleid personell

Familie- og sosialdepartementet skal rekruttere innleid personell
Familie- og sosialdepartementet skal rekruttere 25 innleid personell

Å være ansatt i provinsorganisasjonen til departementet for familie- og sosiale tjenester innenfor rammen av artikkel 657/B i embetsmannsloven nr. 4, i henhold til tilleggsartikkel 06.06.1978 i "Prinsiplene angående ansettelse av innleid personell", som ble satt i kraft med Ministerrådsvedtak datert 7 og nummerert 15754/2, For tittel og antall tegnspråktolkestillinger vil innleid personell rekrutteres gjennom en profesjonsprøve.

For detaljer om annonse KLIKK HER

Generelle forhold

a) For å oppfylle vilkårene spesifisert i underparagrafene (657), (48) og (4) i underparagraf (A) i første ledd i artikkel 5 i lov nr. 7,

b) Å uteksamineres fra en høyere utdanningsinstitusjon minst på lavere nivå fra og med søknadsfristen.

c) Rett til å motta alders-, alders- eller uførepensjon fra enhver trygdeinstitusjon kazanå være slem,

ç) Ikke å ha fylt 65 år,

d) Å ha et dokument eller sertifikat som viser at han kan tegnspråk på et nivå til å fungere som tegnspråktolk fra og med søknadsfristen, innenfor rammen av forordningen om etablering og implementering av det tyrkiske tegnspråksystemet.

e) Mens du arbeider i stillingen som innleid personell innenfor rammen av artikkel 657/B i lov nr. 4, i tilfelle kontrakten sies opp av institusjonene på grunn av å handle i strid med prinsippene i tjenestekontrakten eller kontrakten sies opp ensidig innen avtaleperioden, inntil det har gått ett år fra oppsigelsesdatoen, kan ikke gjenansettes.

(Deltidsansatte eller de som er begrenset til prosjektets varighet, de som endrer tittel ved å bli tildelt en stilling knyttet til en avtalt tittel utstedt i form av utdanningsstatus, og de som ber om endring av sted pga. ektefelle eller helsestatus, det er ingen tjenesteenhet som skal overføres, det er ingen tjenesteenhet, selv om det er samme enhet i den enheten De som ikke kan bytte plass på grunn av fravær av ledig stilling med tittel og kvalifikasjoner eller det faktum at de ikke kan oppfylle de faktiske arbeidsvilkårene på minst ett år, ikke er underlagt ett års ventetid)

Påføringsmetode og varighet

a) Kandidater vil sende inn sine søknader mellom 06/06/2022-10/06/2022 ved å logge på via e-Government gjennom departementet for familie og sosiale tjenester – Career Gate, Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov. tr). Søknader som ikke sendes inn elektronisk innen fristen angitt i utlysningen vil ikke bli vurdert.

b) Det vil bli tatt rettslige skritt mot de som avgir falske dokumenter eller avgir erklæringer, dersom deres avtaler er foretatt, vil deres avtaler bli kansellert og dersom det er betalt gebyr til dem av administrasjonen, vil dette gebyret bli kompensert sammen med juridisk interesse.

Mottak av søknader og preferanser, søknadsmetode, evaluering av søknader, nødvendige dokumenter, kunngjøring av resultater, eksamenstype, emne, dato, sted og kunngjøring av resultater og andre saker finnes på nettstedet til vårt departement, Aile.gov.tr og/eller Aile.gov.tr/pdbs og Career Gate Recruitment (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) vil bli publisert på nettstedet.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar