Innenriksdepartementet for å rekruttere 9 ansatte

Innenriksdepartementet skal rekruttere innleid personell
Innenriksdepartementet for å rekruttere 3546 ansatte

31 i "Forskrift om prinsipper og prosedyrer for ansettelse av innleid informasjonsteknologipersonell i storskala informasjonsbehandlingsenheter i offentlige institusjoner og organisasjoner" publisert i Offisiell Gazetc, datert 12/2008/27097 og nummerert 8, for å bli ansatt innen Generaldirektoratet for innenriksdepartementet for informasjonsteknologi 9 (ni) kontraktsfestet informatikkpersonell vil bli rekruttert i henhold til suksessrekkefølgen for de skriftlige og muntlige eksamenene som skal avholdes av innenriksdepartementet, Generaldirektoratet for informasjonsteknologi.

For detaljer om annonse KLIKK HER

Innenriksdepartementet skal rekruttere innleid personell

GENERELLE BETINGELSER  

a) For å oppfylle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 48,

b) For å uteksaminere seg fra fireårig datateknikk, programvareteknikk, elektroteknikk, elektronisk ingeniørfag, elektro-elektronisk ingeniørfag og industriingeniøravdelinger ved fakulteter eller fra høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet hvis ekvivalens er akseptert av Rådet for høyere utdanning,

c) Annet enn de som er spesifisert i bokstav b), fra ingeniøravdelingene ved fakulteter som gir fireårig utdanning, avdelinger for realfag-litteratur, utdannings- og utdanningsvitenskap, avdelinger som gir utdanning om datamaskiner og teknologi, og statistikk, matematikk- og fysikkavdelinger, eller fra en hybel hvis ekvivalens er akseptert av UH-rådet For å uteksaminere seg fra andre høyere utdanningsinstitusjoner enn (kan søke stillinger som utbetales 2 ganger månedlig bruttolønnstak for kontrakt)

ç) Å ha minst tre (3) års yrkeserfaring innen programvare, programvaredesign og utvikling, og styring av denne prosessen, eller i installasjon og administrasjon av store nettverkssystemer, i minst tre (5) år for de som ikke overstiger det dobbelte av lønnstaket, og minst 657 (fem) år for andre, (Ved fastsettelsen av yrkeserfaringen: som IT-personell, som fast ansatte underlagt lov nr. 4 eller som avtalt tjeneste iht. ledd (B) i fjerde artikkel i samme lov eller lovdekret nr. 399, og som informatikkpersonell i status som arbeidstaker ved å betale premie til trygdestyrene i privat sektor.) dokumenteres tjenesteperioder. i betraktning),

d) Dokumentasjon på at periferiutstyr til datamaskiner kjenner minst to av de nåværende programmeringsspråk forutsatt at de har kunnskap om maskinvare- og nettverksstyring og sikkerhet,

e) For mannlige kandidater, dersom han ikke har fylt ordinær militærtjenestealder, eller hvis han har fylt militærtjenestealderen, å ha fullført sin aktive militærtjeneste eller å bli fritatt eller utsatt eller overført til reserveklassen.

Søknadsform og historie

1- Kandidater; Innenriksdepartementet – Karriereporten offentlig rekruttering og karriereporten om e-forvaltning vil bli holdt mellom 24.–30.06.2022 via alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Siden søknader mottas elektronisk, vil søknader per post eller personlig ikke bli akseptert.

2- Siden søknadene vil bli gjort med c-State-passordet, er det obligatorisk for kandidatene å ha en konto (turkive.gov.tr). For å bruke nevnte konto, må kandidater anskaffe et e-Dcvlet-passord. Kandidater kan få konvolutten som inneholder c-Dcvlet-passordet fra PTT-sentraldirektoratet ved å sende inn identitetskortet deres med TR-identitetsnummeret på deres personlige søknad.

3- Dokumenter som kreves under søknaden;

  • a) Curriculum vitae,
  • b) SGK Service Statement (strekkodedokument fra e-Government SGK Registration and Service Statement-siden),
  • e) Dette er dokumentene som viser de profesjonelle arbeidsperiodene spesifisert i artikkel (ç) i tittelen GENERELLE BETINGELSER (KVALIFIKASJONER). Det er nødvendig å dokumentere at den faglige arbeidstiden brukes som IT-personell. Det vil bli tatt i henhold til arbeidsplassens art. I følge dette:
  • en. Strekkode SGK tjenestefordeling skal innhentes via e-forvaltning for periodene jobbet i privat sektor,
  • b. Et dokument som skal innhentes fra institusjonen for periodene arbeidet i offentlige institusjoner.
  • ç) Et dokument som viser at han kan minst to (2) gjeldende programmeringsspråk spesifisert i punkt (d) i overskriften GENERELLE BETINGELSER (KVALIFIKASJONER),
  • d) Sertifikater som kreves i SPESIELLE BETINGELSER for hver stilling og dokumenter som viser erfaring eller erfaring (Sertifikater må oppnås gjennom en eksamen).

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar