Kultur- og turistdepartementet for å rekruttere 167 kontraherte ansatte

departementet for kultur og turisme vil gjøre inspektører
departementet for kultur og turisme vil gjøre inspektører

Vedlegg 657 til prinsippene for ansettelse av innleid personell, som ble satt i kraft med ministerrådets beslutning datert 4/06/06 og nummerert 1978/7, i samsvar med paragraf (B) i artikkel 15754 i embetsmannsloven nr. 2 i de provinsielle organisasjonsenhetene til Kultur- og turismedepartementet. Basert på 2020 KPSS (B) gruppepoengrangering, vil 96 innleide kontoransatte, 6 gartnere og 65 renholdsmedarbeidere rekrutteres uten skriftlig og muntlig eksamen, for å være ansatt i henhold til paragraf (b) i sin artikkel.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE BETINGELSER
Det søkes etter kvalifikasjonene hos søkerne, de generelle vilkårene i artikkel 657 i lov nr. 48 og de spesielle vilkårene som er spesifisert for den utlyste ledige stillingen:

1. Å være en tyrkisk statsborger,

2. For å ha fylt 18 år pr. søknadsfristen,

3. For ikke å bli fratatt allmennhetens rettigheter,

4. Selv om fristene spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har gått ut; forbrytelser mot statens sikkerhet, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og denne ordens virkemåte, underslag, utpressing, bestikkelser, tyveri, bedrageri, forfalskning, misbruk av tillit, uredelig Ikke dømt for konkurs, budrigging, rigging av ytelse , hvitvasking av eiendomsverdier som stammer fra kriminalitet eller smugling,

5. Når det gjelder militærtjeneste for mannlige kandidater; ikke å være involvert i militærtjeneste, å ha utført aktiv militærtjeneste eller å bli utsatt eller overført til reserveklassen,

6. Ikke å ha psykiske lidelser som kan hindre ham i å utføre sin plikt kontinuerlig.

METODE OG SØKNADSSTED
1. Søknader vil bli mottatt elektronisk mellom 22/06/2022-/30/06/2022. Kandidater som ønsker å søke bør søke gjennom Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

2. Søknadene til kandidatene som ikke oppfyller noen av kravene, vil ikke bli vurdert.

3. Kandidater vil kun kunne søke på en stilling basert på én provins og deres utdanningsstatus, og søknader for mer enn én provins eller kvalifikasjon (studie, stilling) vil ikke bli akseptert da de vil delta i rangeringen som skal gjøres for provinsen de foretrekker.

4. Kandidater vil kunne se rekrutteringsinformasjonen på nettsiden til vårt departement og på karriereporten.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar