God støtte til innenriksproduksjon av jernbanekjøretøyer

God støtte til innenriksproduksjon av jernbanekjøretøyer
God støtte til innenriksproduksjon av jernbanekjøretøyer

Forskrift om registrering og registrering av jernbanekjøretøyer, utarbeidet av Samferdselsdepartementet, trådte i kraft etter å ha blitt offentliggjort i Lovtidende. Typegodkjenningssertifikatavgift vil ikke kreves før i slutten av 2027 for jernbanekjøretøyer produsert i Tyrkia.

Følgelig ble registreringsgebyrene for å akseptere et jernbanekjøretøy for å være i samsvar med relevant teknisk og administrativ lovgivning og fastsettelse av eierskap for å kunne navigere trygt i det nasjonale jernbanenettet, fastsatt på nytt.

I år vil registreringsavgiftene bli brukt som 3 tusen 500 for togsettet (for hvert kjøretøy i settet), 7 tusen 500 for trekkvognene, 1000 lira for slepekjøretøyene, linje, konstruksjon, vedlikehold, reparasjon, måling maskiner og kontrollkjøretøyer.

UNNTAK FOR INNENLANDS PRODUKSJON

Forskrift om endring av typegodkjenningsforskriften for jernbanekjøretøyer har også trådt i kraft. Med endringen ble det gitt en forskrift i typegodkjenningsprosessene for jernbanekjøretøyer med registreringspliktig. Typegodkjenningssertifikatavgift vil derfor ikke bli belastet før utgangen av 2027 for jernbanekjøretøyer produsert i landet.

Gebyret for typegodkjenningssertifikat, som viser at de grunnleggende designtrekkene til jernbanekjøretøyet er i samsvar med forskriften, er 424 tusen 250 for togsettet, 282 tusen 834 for trekkvognene, 141 tusen 416 lire for slepte kjøretøyer, linje, konstruksjon, vedlikehold, reparasjon, målemaskiner og kontrollkjøretøyer.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar