Hvilke yrkes- og tittelgrupper vil dra nytte av 3600 tilleggsindikatorer?

Hvilke yrkes- og tittelgrupper drar nytte av tilleggsindikatoren
Hvilke yrkes- og tittelgrupper drar nytte av 3600 tilleggsindikatorer

Omfanget av tilleggsindikatorreguleringen av historisk karakter, som ble utarbeidet av Arbeids- og trygdedepartementet, som muliggjorde ombestemmelse av tilleggsindikatorer på mer enn 5,3 millioner yrkesaktive og pensjonerte tjenestemenn, ble utvidet i tråd med forventningene til offentligheten.

Med endringene som ble gjort i den ekstra indikatorreformpakken som ble sendt til den tyrkiske store nasjonalforsamlingen for evaluering av departementet, har mange yrker og titler som arbeider i offentlig sektor blitt satt i stand til å dra nytte av 3600 tilleggsindikatorer. Dermed ble det supplerende indikatorsystemet, som ikke har vært helhetlig behandlet siden 1994, revidert med et helhetlig perspektiv for å tilpasse seg dagens forhold.

Dine offiserer; Med de tilretteleggingene som er gjort i det supplerende indikatorsystemet, som er fastsatt ut fra personaltittel/grad, tjenesteklasse, oppgavens betydning, ansvarsnivå, hierarkisk stilling og utdanningsnivå, er enkelte forstyrrelser i det offentlige hierarkiet løst og Det er gjort forbedringer både i pensjonsbonusene og pensjonene til tjenestemenn.

I denne sammenheng, under forutsetning av at den har nådd første grad;

  • alle lærere,
  • Polititjenestemenn som er uteksaminert fra høyere utdanning i 2 år eller mer,
  • Tilleggsindikatorene for alle helsearbeidere og religiøse tjenestemenn som ble uteksaminert fra høyere utdanning i 2 år eller mer, uten noen feltbegrensninger, ble økt til 3.600.

Omfanget av studien utvidet til å komme alle yrkesgrupper til gode

I tillegg ble alle yrkesgrupper med 3000 tilleggsindikatorer som advokater, provinsdirektører, vakter og sakkyndige gendarmer og ekspertsersjanter også satt i stand til å dra nytte av 3600 ekstra indikatorforskrifter. I tillegg til de fire yrkesgruppene, ble tilleggsindikatorene til karriereeksperter og revisorer som viseprovinsdirektører, distriktssjefer, filialsjefer, inntektsspesialister og spesialister på finanstjenester økt fra 2.200 3.600 til XNUMX XNUMX tilleggsindikatorer, tatt i betraktning forventningene til sosiale partnere.

Innenfor forordningens virkeområde, fra juli 2022, en førstegrads embetsmann hvis tilleggsindikator har økt fra 3000 til 3600 og har 30 års tjeneste; Det vil være en økning på 1.728 62.299 TL i pensjonen og 3000 7.878 TL i pensjonsbonusen. For eksempel; Fra og med juli vil pensjonen til de som jobber i titler som 9.605 førstegradslærere, helsearbeidere, religiøse tjenestemenn, advokater og matematikere øke fra 284.073 346.371 ​​TL til 7.978 9.705 TL, og deres pensjonsbonus vil øke fra 284.073 346.371 TL til 2200 3600 TL . Politiet vil også nyte godt av denne økningen, og sammen med tilleggsutbetalingene vil pensjonene deres øke fra 1.946 70.210 TL til 7.659 9.605 TL, og pensjonsbonusene vil øke fra 276.161 346.371 TL til XNUMX XNUMX TL. På den annen side vil embetsmenn som helsearbeidere, religiøse embetsmenn, veiledere og filialledere hvis tilleggsindikator er økt fra XNUMX til XNUMX, få en tilleggsutbetaling på XNUMX XNUMX TL i pensjon og XNUMX XNUMX TL i bonuser. I denne sammenheng vil pensjonene til disse personene øke fra XNUMX XNUMX TL til XNUMX XNUMX TL, og pensjonsbonusene deres vil øke fra XNUMX XNUMX TL til XNUMX XNUMX TL.

Beløpene er beregnet under forutsetning av at en økning på 2022 prosent vil bli brukt i juli 40, og vil øke proporsjonalt med lønnsøkningene til tjenestemenn i januar 2023, når tilleggsindikatorforskriften trer i kraft. På den annen side, tatt i betraktning hierarkiet mellom titler i offentlig sektor, ble tilleggsindikatorene for assisterende daglig leder og ledere som jobber i lignende stillinger ombestemt til 3.600 fra 4.400. I tillegg til alle disse, under veiledning av rettferdighetssansen, ble ytterligere 600 poeng gitt til alle våre embetsmenn, inkludert de som arbeider i hjelpetjenesteklassen uten tilleggsindikatorer, og det ble gjort forbedringer i tilleggsindikatorene for alle pensjonerte og arbeidende offentlige tjenestemenn.

Sivile administrative tilsyn og ordførere ikke glemt

I tilleggsindikatorstudien, som ble sendt til parlamentet, ble også en forskrift om forbedring av tjenestelønningene til guvernørene og distriktsguvernørene som arbeider i klassen sivil administrasjon inkludert, tatt i betraktning de hierarkiske balansene i dagens system. I tillegg til utredningen ble det lagt til rette for å eliminere differensieringen mellom pensjonene til våre ordførere på grunn av kontorkompensasjon. I denne sammenheng vil pensjonene til ordførere som begynte i vervet etter 2008 eller som begynte i vervet før 2008, men ikke kunne nyte godt av embetets kompensasjon fordi de ikke kunne oppfylle gjeldende vilkår, ved å legge til nevnte erstatninger. På denne måten vil pensjonen til en ordfører som begynte i tjenesten etter 2008, som ikke kunne nyte godt av kontorkompensasjon, øke med 8.228 7.199 TL per juli, 4.113 3.086 TL i provinsordførerens pensjon, XNUMX XNUMX TL i distriktsordførerens pensjon, og XNUMX TL i pensjonene til andre ordførere.

De laveste pensjonene vil øke til 3500 TL

Det er også en svært viktig forskrift som angår alle pensjonister i utredningen utført av departementet. Med forskriften øker den laveste pensjonen, som i dag er 2.500 TL, til 3.500 TL. I denne sammenheng, fra og med juli 2022, vil den første seks måneders økningen bli brukt på lønnen til alle pensjonister.

EFFEKTEN AV YTTERLIGERE INDIKATORØKING PÅ NOEN TITLER PÅ PENSJONER OG BONUS (JULI 2022)

Hvilke yrkes- og tittelgrupper drar nytte av tilleggsindikatoren

MERK: 1. grads tjenestemenn med 30 års tjenestetid legges til grunn.

Beløpene er beregnet ved å anta at det vil bli lagt til grunn en økning på 2022 prosent i juli 40, og vil øke proporsjonalt med lønnsøkningene til tjenestemenn i januar 2023, når tilleggsindikatorforskriften trer i kraft.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar