Ungdoms- og idrettsdepartementet for å rekruttere 1017 faste arbeidere

Ungdoms- og idrettsdepartementet
Ungdoms- og idrettsdepartementet

Arbeidslov nr. 4857, presidentdekret nr. 2 om generalstaben og prosedyrer, forskrift om prosedyrer og prinsipper som skal anvendes ved rekruttering av arbeidstakere til offentlige institusjoner og organisasjoner, og forskrift om prosedyrer og prinsipper som skal anvendes på offentlige institusjoner og Organisasjoner for å rekruttere tidligere straffedømte eller personer såret i kampen mot terrorisme som arbeidere Innenfor rammen av bestemmelsene til det tyrkiske arbeidsbyrået (İŞKUR), totalt 767 faste arbeidere, 144 faste arbeidere, 106 funksjonshemmede faste arbeidere og 1017 eks- straffedømte, vil bli rekruttert i renholdspersonellfaget, hvis fordeling er vist i tilleggslisten, for å bli ansatt i provinsorganisasjonen til Ungdoms- og idrettsdepartementet.

For detaljer om annonse KLIKK HER

ANVENDELSESVILKÅR

 • a) For å oppfylle vilkårene angitt i artikkel 657 i lov om embetsmenn nr. 48.
 • b) Å være tyrkisk statsborger, uten at det berører bestemmelsene i lov nr. 2527 om yrkesfrihet og kunst for utlendinger i tyrkisk adel og sysselsetting i offentlige, private institusjoner eller arbeidsplasser.
 • c) Å ha fylt 18 år (født 12.08.2004 og før).
 • d) Selv om det er benådet, forbrytelser mot statens sikkerhet, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og denne ordren fungerer, forbrytelser mot nasjonalt forsvar, forbrytelser mot statshemmeligheter og spionasje, underslag, utpressing, bestikkelser, tyveri, bedrageri, dokumentfalsk, misbruk av tillit, uredelig konkurs Ikke å bli dømt for rigging av anbudet, rigging av prestasjonens ytelse, hvitvasking av eiendomsverdiene som skyldes forbrytelsen eller smugling.
 • e) Å bære vilkårene i særloven eller annen lovgivning.
 • f) Ikke fratas bruk av offentlige rettigheter.
 • g) Sikkerhetsundersøkelser og/eller arkivforskning skal avsluttes positivt.
 • h) Ikke motta alders-, alders- eller uførepensjon fra noen trygdeinstitusjon.
 • i) Ikke å ha en sykdom som hindrer ham i å utføre sin plikt kontinuerlig.
 • j) Ikke ha til hinder for fulltids- og turnusarbeid.
 • k) Å oppholde seg innenfor grensene til provinsen der den omsøkte stillingen ligger.
 • l) For å oppfylle kjønnskravet for den søkte stillingen.
 • m) Å være en tidligere domfelt som definert i artikkel 4 første ledd bokstav a) i forordningen om prosedyrer og prinsipper som skal anvendes på offentlige institusjoner og organisasjoner for ansettelse av tidligere straffedømte eller skadede personer som er ikke funksjonshemmet i kampen mot terrorisme, for de faste stillingene til tidligere straffedømte,
 • n) Å være funksjonshemmet som definert i artikkel 3 første ledd (i) i forordningen om prosedyrer og prinsipper som skal anvendes på offentlige institusjoner og organisasjoner for faste arbeidstakerstillinger med nedsatt funksjonsevne,

FORM FOR ANVENDELSE, STED OG DATO

1) Kandidater som oppfyller kravene til søknaden vil kunne søke via lenken "Jobbsøker" på internettadressen esube.iskur.gov.tr ​​mellom 08. - 12. august 2022 ved å logge inn med sitt ID -nummer og passord. I tillegg kan det søkes fra servicepunkter og Alo 170 -linjen.

2) Hver kandidat vil kunne søke på en arbeidsplass på listen publisert av det tyrkiske arbeidsbyrået (İŞKUR).

3) I søknadene vil den første oppgjørsadressen til personene som er registrert i det adressebaserte befolkningsregistreringssystemet bli tatt i betraktning. Søknader fra kandidater som flytter sin bolig til stedet der forespørselen vil bli ivaretatt innen søknadsperioden, blir ikke godtatt. Når det gjelder endring av bosted, vil datoen for registrering i Befolkningsdirektoratet bli lagt til grunn i henvendelsen fra det adressebaserte befolkningsregistreringssystemet. Kandidater som endrer bosted på stedet der forespørselen blir møtt, vil kunne søke om den aktuelle kunngjøringen hvis de sender adresseinformasjonsrapporten, som de vil motta fra befolkningsdirektoratet, til det tyrkiske arbeidsformidlingsverket (İŞKUR) i søknadsperioden.

4) Søknader som ikke er i samsvar med prinsippene i denne kunngjøringen vil ikke bli godtatt.

5) Kandidaten vil selv være ansvarlig for å gjøre søknadsprosessen feilfri, fullstendig og i samsvar med problemstillingene angitt i kunngjøringen.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar