Tyrkisk revisionsrett for å rekruttere 6 kontraherte ansatte

Tyrkisk regnskapsrett skal rekruttere en assisterende revisor
tyrkisk regnskapsrett

For å bli ansatt i tjenesteenhetene til den tyrkiske regnskapsdomstolen, trådte prinsippene, vedleggene og endringene angående ansettelse av innleid personell i kraft med Ministerrådets beslutning datert 657/4/06 og nummerert 06/1978, i henhold til paragraf. (B) i artikkel 7 i embetsmannsloven nr. 15754. 6 innleid personell vil bli rekruttert til stillingstittelen vist i tabellen nedenfor, avhengig av suksessen som vil oppnås som et resultat av den muntlige eksamen.

For detaljer om annonse KLIKK HER

Presidentskapet for den tyrkiske regnskapsdomstolen for å rekruttere innleid personell

ANVENDELSESVILKÅR

a) oppfyllelse av de generelle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48,

b) For å oppfylle vilkårene spesifisert under tittelen "Nødvendige kvalifikasjoner" i tabellen for tittelen på stillingen det skal søkes på,

c) Ikke motta pensjon, invaliditet eller alderspensjon fra trygdeinstitusjonen,

ç) Hvis kandidatene hvis kontrakt blir sagt opp mens de jobber i en 4/B-kontraktstilling i offentlige institusjoner og organisasjoner søker på samme tittelstilling som 4/B-kontraktspersonellstillingen de fungerte før oppsigelsen, for å ha fullført den ettårige ventetid fra søknadsfristen,

d) For mannlige kandidater som har fullført, utsatt eller fritatt fra vanlig militærtjeneste eller blitt overført til reserveklassen.

ANVENDELSESMÅTE, STED OG DATO

Kandidater vil kunne søke i henhold til deres utdanningsstatus, KPSS-poengtype og kvalifikasjoner spesifisert i tabellen.

Søknader kan gjøres elektronisk, mellom 10.08.2022 og 19.08.2022, til 23:59:59 på e-State, ved "Turkish Court of Accounts - Career Gate Public Recruitment" eller Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresse vil bli tatt.

Søknader som sendes inn personlig, per post eller på annen måte vil ikke bli akseptert.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar