Vakteksamen resultater annonsert! Forespørsel om resultat for vakteksamen 2022

Ventende eksamensresultater annonsert Ventende eksamensresultater Forespørsel
Vakteksamen resultater annonsert! Forespørsel om resultat for vakteksamen 2022

Nedtellingen for resultatene av vektereksamen er avsluttet. Etter eksamenen for basaren og nabolagsvakten som ble holdt 17. juli, ble øynene vendt mot resultatdatoen. Med kunngjøringen fra Kunnskapsdepartementet ble resultatet av vakteksamen offentliggjort. Kandidater som tar eksamen, vil kunne lære seg eksamensresultatene på skjermen for forespørsel om vakteksamenresultater.

Vaktens skriftlige eksamen startet klokken 17:2022 søndag 10.00. juli 100. Det ble holdt i provinssentrene Ankara, Batman, Elazig, Erzurum, Gaziantep, Istanbul, Izmir og Sivas. I den skriftlige eksamen, som fant sted med deltagelse av tusenvis av kandidater, ble det stilt 120 spørsmål til kandidatene og totalt XNUMX minutter gitt til å besvare dem. Kandidatene svarte på spørsmål fra områdene de har ansvar for på eksamen. Med slutten av eksamensperioden er nedtellingen for resultatene avsluttet.

Resultatene av vakthundens skriftlige eksamen i 2022 ble kunngjort 05. august 2022 på adressen til Utdanningsdepartementet.

For å vente på eksamensresultater KLIKK HER

EVALUERING AV EKSAMEN

 • Evaluering vil bli gjort av 100 poeng, og de som scorer 50 (femti) og over vil bli ansett som vellykkede, tatt i betraktning poengsummen beregnet ved å trekke en fjerdedel av antall feil svar fra antall riktige svar.
 • Poengsummen til kandidatene som får minuspoeng som følge av suksessscoreberegningen vil bli fullført til 0 (null).
 • Som følge av feil i svarnøkkelen og denne problemstillingen avgjøres av Sentral eksamensnemnds vedtak, vil spørsmålet/spørsmålene ikke bli kansellert, og disse spørsmålene vil inngå i vurderingen ved å ta hensyn til riktig alternativer for feil spørsmål.
 • Under evalueringen ekskluderes spørsmålet/spørsmålene som ved avgjørelse fra Sentral eksamensnemnd eller rettsmyndighetene besluttes annullert fra evalueringen og poengsummen gjøres ved å omberegne poengverdien til det/de gyldige spørsmålet.

FYSISK KVALIFIKASJONSEKSAMEN

1. Kandidater som er bestått i skriftlig eksamen tas opp til fysisk ferdighetseksamen.

2. Eksamenskomité for fysiske ferdigheter vurderer og velger kandidater i henhold til prinsippene nedenfor ved å se den aktuelle situasjonen til kandidaten personlig.

 • a) Fysisk ferdighetseksamen; Den brukes for å evaluere kandidatens fysiske evne og fysiske struktur.
 • b) Kandidatens varighet i Fysisk ferdighetseksamen etterfølges av målere som kan ses av de tilstedeværende på eksamensstedet.
 • c) Fysisk ferdighetseksamen vurderes over hundre poeng. Kandidater som skårer under seksti poeng som resultat av eksamen anses som mislykkede. Kommisjonen tar en beslutning om de mislykkede kandidatene som "Kan ikke bli kandidat for basaren og nabovakten", og de mislykkede kandidatene kan ikke bestå den muntlige eksamensfasen.

3. Fysiske ferdigheter Eksamensdatoer, steder, eksamensspor og resultatliste, og spørsmål angående kandidatene vil bli bestemt av instruksjonen utarbeidet av Police Academy Presidentskap og annonsert på den offisielle nettsiden til Police Academy Presidentskap (www.pa.edu. tr). I tillegg kan kandidater motta post, telefon mv. Varsler vil ikke bli gitt ved hjelp av kommunikasjon. Kunngjøring over internett er en varsling.

MUNTLIG EKSAMEN

1. Kandidater som har bestått i fysisk ferdighetseksamen, avlegges muntlig eksamen av den muntlige eksamenskommisjonen på det sted og tidspunkt som kunngjøres for dem på den offisielle nettsiden til Politihøgskolens presidentskap (pa.edu.tr).

2. Under eksamen vil kandidatene få utdelt et kort med spørsmålene utarbeidet om generelle kulturtemaer og det gis tilstrekkelig tid til å tenke over emnet og holde en presentasjon. Eksterne spørsmål kan også stilles til kandidaten av kommisjonen angående emnet.

3. Kandidater,

 • a) Kunnskapsnivået om emnet,
 • b) For å forstå hva som blir bedt om av ham,
 • c) Selvtillit,
 • ç) Evne til å uttrykke,
 • d) Evnen til å bruke kroppsspråk vil bli vurdert etter fem ulike kriterier og hvert kriterium vil bli vurdert over totalt (20) hele poeng (100) poeng.

4. De som får minst (100) poeng av (70) på muntlig eksamen regnes som bestått.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar