Endringer gjort i lærertilsettings- og flyttingsforskriften

Endringer gjort i lærertilsettings- og flyttingsforskriften
Endringer gjort i lærertilsettings- og flyttingsforskriften

Forskrift om endring av forskrift om ansettelse og flytting av lærere ved departementet for nasjonal utdanning trådte i kraft etter å ha blitt offentliggjort i Lovtidende.

Følgelig ble lovgivningen inkludert i basisartikkelen i den relevante forordningen og referert til i andre artikler oppdatert i samsvar med endringene som ble gjort, og den relevante artikkelen inkluderte læreryrkesloven.

Siden omfanget av de som kan tilsettes til undervisning uten eksamen blant de nasjonale utøverne som tok eksamen i OL ble utvidet, ble etter nevnte endring også forskrift om tilsetting og omplassering av lærere innrettet på denne måten.

Nasjonale idrettsutøvere, forutsatt at de oppfyller kravene til undervisning;

a) De som er på de tre første plassene i individuelle eller lagkonkurranser i de olympiske leker eller paralympiske leker,

b) De som plasserte seg på de tre øverste plassene i alderskategoriene senior og junior i idrettsgrenene som er inkludert i OL-programmet på konkurransedatoen, som er gjenstand for det nasjonale idrettsutøverbeviset, i verdens- og europamesterskapene ,

c) De som er rangert på de tre første plassene i individuelle eller lagkonkurranser i sommer- og vinter-ungdoms-OL arrangert av Den internasjonale olympiske komité,

ç) Universiad Games, Middelhavsleker, olympiske grener, individuelle eller lagkonkurranser på de tre første plassene,

d) De som har representert landet vårt minst ti ganger i lagidretter i verdens- og europeiske mesterskap i idrettsgrenene som er inkludert i programmet for de olympiske leker, samt i kvalifiseringskonkurransene til disse konkurransene og i de kvalifiserte gruppekonkurransene , og har oppnådd et nasjonalt idrettsutøverbevis,

e) De som er på de tre første plassene i individuelle eller lagkonkurranser i Deaflympiske leker,

f) Retten til å søke om å bli utnevnt som lærerkandidat for kroppsøvingslærere er gitt til de tre beste vinnerne av verdens- og europamesterskap i senior- og junioralderskategoriene i idrettsgrenene anerkjent av Den internasjonale olympiske komité . Det ble opplyst at ansettelsene som skal foretas i denne sammenheng, vil skje med koordinering av Ungdoms- og idrettsdepartementet.

På den annen side ble uttrykket «leder og lærer» i artikkel 41 første ledd bokstav b) i samme forordning endret til «leder, lærer og sakkyndig trener». Ved beregning av tjenestescore til lærerne ble det derfor lagt til rette for å telle tiden brukt som spesialinstruktør i private utdanningsinstitusjoner som brukt i det første tjenesteområdet i tjenesteregionen der oppgaven ble utført.

 

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar