Kina Russland Strategisk samarbeid er av stor betydning for verden

Kina Russland Strategisk samarbeid er av stor betydning for verden
Kina Russland Strategisk samarbeid er av stor betydning for verden

Kinas president Xi Jinping fullførte sitt besøk til Russland i går og returnerte til Beijing. Xis reise til Russland ble beskrevet som et besøk av vennskap, samarbeid og fred.

Det var bemerkelsesverdig at Xis besøk til Moskva var hans første besøk i et fremmed land etter å ha blitt gjenvalgt som president, og hans 9. besøk til Russland som president.

Etter at Xi Jinping møtte Russlands president Vladimir Putin i Kreml, dukket de to lederne opp for pressen sammen. Xi uttalte på pressekonferansen at forholdet mellom de to landene allerede har overskredet den bilaterale dimensjonen og er av avgjørende betydning for den globale orden og menneskehetens skjebne.

Omfattende strategisk partnerskap og vennskapsrelasjoner mellom Kina og Russland i den nye perioden er på det høyeste nivået i historien og fortsetter å utvikle seg.

Som faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd har Kina og Russland, som prøver å beskytte global multipolaritet og demokratiske prinsipper i internasjonale relasjoner, blitt viktige makter som opprettholder fred og sikkerhet i verden.

Russland trenger et stabilt og velstående Kina, og Kina trenger et sterkt og vellykket Russland.

Forholdet mellom Kina og Russland utviklet seg som et modent forhold. Sammen vil de to landene gi større bidrag til å forsterke global multipolaritet, bevare demokratiske prinsipper i internasjonale relasjoner, og sikre sikkerhet og velstand i verden.

Günceleme: 23/03/2023 13:48

Lignende annonser