Evaluering før CBRT-rentebeslutningen

Sentralbanken kunngjorde sin rentebeslutning
Sentralbanken

CBRT vil kunngjøre sin rentebeslutning klokken 14:00. Mens forventningene er at renten skal holde seg konstant, er prognosene fra utenlandske institusjoner at styringsrenten vil gå ned med 50 basispunkter.

CBRT, som tidligere hadde fortsatt å kutte renten innenfor rammen av sin vekstorienterte strategi, reduserte styringsrenten fra 50 % til 9 % med en nedgang på 8,50 basispunkter for å støtte de økonomiske forholdene med århundrets katastrofe i Kahramanmaraş-sentrert jordskjelv i den siste månedens avgjørelse. Mens renten ser ut til å være mer sannsynlig å holde seg stabil denne måneden på grunn av den sterke industrielle produksjonen den siste tiden, vil et rentekutt på 50 basispunkter denne måneden ikke være en overraskelse for å støtte veksten og jordskjelveffekten fremover -ser projeksjoner.

I teksten til resolusjonen som skal kunngjøres i dag, forventer vi at den globale bankkrisen og liraiseringsstrategien kommer i forgrunnen. Ved et eventuelt rentekutt kan volatiliteten på banksiden forventes å øke.

Günceleme: 23/03/2023 12:46

Lignende annonser