Helsedepartementet 2023 Personalrekruttering Tilsetting Trekning Utlysning!

Helsedepartementet
Helsedepartementet

I henhold til tilleggsartikkelen i grunnloven om helsetjenester og forskriften om prosedyrer og prinsipper for utnevnelse av visse helsepersonell som skal utnevnes til offentlige institusjoner, er det i samsvar med tilleggsartikkelen i grunnloven om helsetjenester. og organisasjoner av Lot, eksperter og spesialistleger, lege, spesialisttannlege, tannlege og farmasøytpersonale for første gang eller omfordeling av plasseringsarbeider og transaksjoner vil bli utført av et lotteri i datamiljø av notarius publicus innenfor rammen av kunngjort kalender.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE PRINSIPPER

1) Søknader vil bli gjort innen periodene spesifisert i trekningskalenderen, ved å logge inn med e-government gateway identitetsverifiseringssystemet via Personal Information System (PBS) som ligger på nettsiden til Helsedepartementets generaldirektorat (yhgm) .saglik.gov.tr/).

2) Sted og tidspunkt for trekningen vil bli kunngjort på internettadressen (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidater som vil søke vil fylle ut søknadsskjemaet elektronisk på PBS, lagre og fullføre preferansene mellom datoene som er spesifisert i lotterikalenderen. Etter avsluttingsprosessen vil ikke programinformasjonen og preferansene endres. Søknader som ikke er ferdigbehandlet vil ikke bli tatt i betraktning.

4) Det endelige søknadsskjemaet sendes ikke separat som fysiske dokumenter.

5) De som fortsatt er i arbeid i en annen offentlig institusjon og organisasjon enn Helsedepartementet og de som sluttet mens de arbeidet i disse institusjonene og organisasjonene, må etter ferdigstillelse av søknaden levere den godkjente tjenesteplanen de vil motta fra institusjonen de sist. jobbet for "Address Service Document", som de vil få fra .tr internettadressen
dokument) elektronisk gjennom søknadssystemet. (Dokumentet som skal lastes opp til systemet bør inneholde informasjon som datoen for første oppstart av tjenesten, tittelen og grenen til vaktpersonalet, om det var en endring i tittel og gren under tjenesten, datoen for utnevnelsen til hovedtjenestemannen, personalets karakter, datoen for hans fratredelse eller eventuelt pensjonering, embetsverk og annen tjeneste osv.)

6) De som har blitt tildelt en annen offentlig institusjon enn Helsedepartementet innenfor rammen av State Service Obligation (DHY), må registrere DHY-ferdigattesten, som de vil motta fra sin institusjon, som indikerer at de har fullført sin Statlig tjenesteplikt, elektronisk gjennom søknadssystemet.

7) Utlendinger av tyrkisk opprinnelse som er innenfor virkeområdet til lov nr. 2527, er pålagt å registrere dokumentet som viser at de er registrert i folkeregisteret som føres av innenriksdepartementet, elektronisk gjennom søknadssystemet.

8) Søkere vil kunne gjøre maksimalt ti (10) valg innenfor rammen av den annonserte kalenderen, med tanke på de ledige plassene som skal åpnes via PBS. Kandidater som oppgir at de ønsker å bli plassert ved en generell trekning, vil bli plassert i de ledige stillingene ved generell lodd, hvis de ikke kan plasseres i deres preferanser.

9) De som ønsker å søke om loddet og få annullert søknaden kan avbestille loddsøknaden elektronisk via PBS frem til torsdag 23. mars 2023 – onsdag 12. april 2023 kl 18.00:XNUMX. De som har kansellert tegnesøknaden kan ikke søke om denne tegningen på nytt.

10) Søknader som ikke blir funnet hensiktsmessige som et resultat av undersøkelsen vil bli kunngjort på PBS som erstatning for varsling sammen med begrunnelsen for avslag, og innsigelsene vil bli mottatt elektronisk og resultatene vil bli kunngjort på PBS.

11) Ved omplassering av de som har trukket seg eller anses å ha trukket seg fra embetsverket, tas det hensyn til periodene angitt i artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 97. Men blant de som er i denne situasjonen vil søknader fra de som har en måned til uføretrygden utløper fra søknadsfristen bli akseptert.

12) I ansettelsesvarselet til kandidatene som er plassert i stillingene til Helsedepartementet og tilknyttede institusjoner, vil adressen som kandidaten angir i søknaden bli lagt til grunn.

13) De som blir plassert i en hvilken som helst kader eller stilling som et resultat av trekningen, vil ikke kunne søke om lotteriet igjen på ett år etter kunngjøringen om resultatene av lotteriet.

14) Søknader til kandidater som ikke overholder vilkårene som er angitt i kunngjøringsteksten, vil ikke bli akseptert. De hvis søknader blir akseptert utilsiktet og lagt ut ved lodd, blir ikke utnevnt og vil bli kansellert selv om de er utnevnt.

15) Søknader fra kandidater som mangler dokumenter eller gjør feil søknader, blir ansett som ugyldige.

16) Etter trekningen vil det bli utført en arkivundersøkelse av kandidatene som er plassert i stillingene til Helsedepartementet og tilknyttede organisasjoner, og deres utnevnelser vil bli gjort etter at arkivforskningen er avsluttet. De hvis arkivforskning er negativ, vil ikke bli tildelt, og selv om de er gjort, blir de kansellert.

KANDIDATER OG KRAV SOM KAN GJELDE FOR LOTSEN

1) Kandidater må oppfylle de generelle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48.

2) Farmasøyter, tannleger og spesialisttannleger som jobber i departementet og dets tilknyttede selskaper og offentlige institusjoner og organisasjoner med andre statuser enn de som jobber som embetsmenn underlagt artikkel 657/A i lov nr. 4,

3) Leger og spesialleger som ønsker å bli oppnevnt for første gang eller gjenoppnevnes og som ikke har statlig tjenesteplikt etter lov nr. 3359,

4) Leger og spesialister som jobber i offentlige institusjoner og organisasjoner med andre statuser enn de som jobber som embetsmenn underlagt lov nr. 657 og som har fullført sin statsplikt fra fristen for loddtrekning,

5) Spesialist (TUTG) og spesialtannleger som er uteksaminert innen loddtrekningsfristen og hvis vitnemålsspesialisering er registrert av Generaldirektoratet for helsetjenester frem til onsdag 22. mars 2023 kl 18.00:XNUMX,

6) Tannleger og farmasøyter som har uteksaminert seg frem til fristen for å søke om trekningen, (som ikke har oversikt over eksamen i tittelen som er påført i Helsedepartementets legedatabank, som yter tjenester knyttet til vitnemålsregistreringene til Helsedepartementet og kan nås via E-Government-portalen turkiye.gov.tr) Tannleger og farmasøyter er pålagt å registrere det midlertidige eksamensbeviset eller vitnemålskopi som viser eksamen elektronisk gjennom søknadssystemet, og de som har utenlandske vitnemål må registrere ekvivalensdokumentene deres elektronisk.)

7) Innenfor rammen av artikkel 5335 i lov nr. 30 og artikkel 5947 i lov nr. 18, kan pensjonerte leger og spesialister søke ved å velge stillingene til vårt departement og tilknyttede institusjoner. (I henhold til den samme loven vil ikke pensjonerte leger og spesialister bli utnevnt selv om de er plassert på andre institusjoner enn helsefasiliteter i departementet vårt.)

Günceleme: 15/03/2023 12:03

Lignende annonser