Kulturdepartementet for å rekruttere 27 kontinuerlige arbeidere

Kultur- og reiselivsdepartementet
Kultur- og turistdepartementet

Kultur- og turismesenteret, Cappadocia-områdets presidentskap innenfor grensene til Cappadocia-området, i samsvar med tilleggsartikkel 375 i lovdekret nr. 28, for å bli ansatt innenfor rammen av arbeidslovgivningen, innenfor rammen av bestemmelsene i Cappadocia Area Presidency Personnel Regulation (27), er ledige faste arbeiderstillinger gitt i 8 i ovennevnte forordning. I henhold til 3. og 7. ledd i artikkelen, uten å søke KPSS-score; (1) Juridisk rådgiver, (1) Advokat, (2) Internrevisor, (1) Ingeniør, basert på KPSS grunnpoengsum i samsvar med 8. ledd i 6. artikkel i ovennevnte forskrift; (1) advokat, (2) ingeniør, (3) arkitekt, (1) byplanlegger, (3) administrativ spesialist, (5) kontoransatte, (1) tekniker, (2) støttepersonell, (4) beskyttelse og sikkerhet Personale vil bli rekruttert.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE BETINGELSER

1. For å oppfylle de alminnelige vilkårene spesifisert i paragrafene i første ledd i 657. artikkel i tjenestemannsloven nr. 48, med unntak av underparagrafen (1) i leddet, og å ha uteksaminert fra avdelingene spesifisert i de spesielle vilkårene ved søknadsfristens utløp,

2. Ved uteksaminering fra høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet, må de ha et vitnemål eller midlertidig avgangsbevis, hvis likeverdighet er godkjent av YÖK,

3. For de som skal tas på grunnlag av KPSS-grunnscore; Det er et KPSS (B) gruppepoengkrav for den offentlige personellutvelgelseseksamen som holdes av måle-, utvelgelses- og plasseringssenteret (ÖSYM) i 2022; Å ha en minimumsscore på KPSSP3, for titler som krever lavere grad, KPSSP93 for titler som krever tilknyttet grad, og KPSSP94 for titler som krever videregående opplæring,

4. Alle titler (unntatt internrevisor) må være under 35 år fra søknadsfristen.

BRUKSANVISNING OG ANVENDELSESPERIODE

Søknader vil bli mottatt digitalt mellom 24/03/2023-07/04/2023. Kandidater som ønsker å ta eksamen, vil søke gjennom Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

Søknader fra kandidater som ikke oppfyller noen av kravene vil ikke bli vurdert.
.
Siden opptaksprøven vil bli holdt i form av en muntlig eksamen; KPSS-poengsum er den høyeste poengsummen fra kandidaten som søker på stillingen hvis KPSS-poengsum er forespurt, separat for hver stillingstittel som skal rekrutteres.

Fra den høyeste kandidaten vil fire (4) ganger antall utlyste stillinger bli innkalt til eksamen. Som et resultat av rangeringen gjort på grunnlag av KPSS-grunnskåren spesifisert i eksamenskunngjøringen, vil andre kandidater med samme poengsum som siste kandidat bli innkalt til opptaksprøven.

Listen over kandidater som skal avlegge opptaksprøven vil bli offentliggjort på departementets nettsider som følge av evalueringene. I tillegg vil kandidater kunne se eksamensinformasjonen sin på Career Gate. Søkere som ikke kvalifiserer til eksamen vil ikke få særskilt beskjed.

Günceleme: 17/03/2023 15:05

Lignende annonser