Når skal man lese Surah Fatah på den første natten av Ramadan, hva er dens dyd?

Når skal man lese Surah Fatah på den første natten av Ramadan Hva er dens dyd?
Når skal man lese Surah Fatah på den første natten av Ramadan, hva er dens dyd?

Når skal man lese Surah Fatah i Ramadan, når skal man lese Surah Fatah den første natten av Ramadan? Mens svaret på spørsmålet hans stilles spørsmålstegn ved, blir også dyden til Surah Fatah den første natten av Ramadan undersøkt. Surah of the Conquest", Hz. Det er en surah som er akseptert å ha blitt avslørt og resitert i Medina om erobringen av Mekka under Muhammeds retur fra Hudaybiyya-traktaten. Hz. Det er også kjent at Muhammed definerte denne suraen som "en mer verdifull og vakker surah enn noe annet". I tillegg kommer navnet på suraen fra uttrykket "fethan mubinen" i versene, som også uttrykker en klar seier. Innholdet i suraen omhandler også spørsmål som fremveksten og spredningen av islam, de troendes oppriktighet og Allahs tilgivelse og barmhjertighet. Når resiteres Surah Fatah den første natten av Ramadan? Hva er fordelen med å resitere Surah Fatah den første natten av Ramadan, når, hvor og hvorfor leses det i Ramadan?

Hva er fordelen med å lese Surah Fatah på den første natten av Ramadan?

Det står i hadîth-i-sherîfs:

"En person som resiterer kapittelet til al-Fath vil motta en belønning som den som lovet troskap til meg under Hudaybiyyahs tre."

"Den som resiterer Surah Fatah i bønn den første natten av Ramadan, Allahu ta'ala vil beskytte ham hele året."

"Den som leser kapittelet av Fatah, det er som om han var med Allahs sendebud i erobringen av Mekka."

«I kveld er en surah blitt åpenbart for meg, som er kjærere for meg enn verden og alt som er i den. Denne suraen er "Inna fetahna".

Imam-i Sa'lebi sa:

"De som resiterer Surah Fath har sin del av rosenkransen og dhikr av engler.

Allahs sendebud (fvmh) sier: "Hvis en person resiterer hele Surah Al-Fatih den første natten av Ramadan og gjør denne lesingen kun for Allahs skyld, vil Allah den allmektige ta ham under hans beskyttelse i ett år til samme dag neste år."
En av foreldrene sier: "Hvis en person leser kapittelet til Fatah 3 ganger på rad så snart han ser måneden Ramadan for første gang, vil Allah den allmektige gi sin tjeners næring rikelig til samme dag neste år."

Hva er Surah Fatah, hva forteller det?

"Surah Fatah" er den 48. suraen i Koranen. Suraen består av 29 vers og antas å ha blitt avslørt under den mekkanske perioden. Navnet på suraen kommer fra ordet "erobring" i den, og det omhandler spørsmål knyttet til seier og suksess generelt. I begynnelsen av suraen, Hz. Begivenheten om Muhammeds erobring av Mekka fortelles og det understrekes at denne begivenheten ikke skal sees på som en seier men som en barmhjertighet og tilgivelse. Deretter diskuteres temaer som spredning av islam, muslimers solidaritet med hverandre, holdningen til fornektere og hyklere. På slutten av suraen står det at muslimer vender seg til Allah oppriktig, at Allah vil hjelpe dem og gi dem seier. I tillegg understreker temaet "Allahs tilgivelse og barmhjertighet", som ofte er nevnt i suraen, prinsippene om barmhjertighet og tilgivelse for religionen islam.

Når skal man lese Surah Fatah?

Som med alle de andre surahene i den hellige Koranen, kan Surah Fatah leses hvor som helst og når som helst, bortsett fra i tilfeller der det anses som upassende å bli lest av Allah. Men det er noen dager og visse tider da det er mer fordelaktig og mer dydig. Ramadan er en av disse viktige tider. Det står i hadithene at Allah vil ta en person under hans beskyttelse ved å resitere Surah Fatah på alle andre dager i Ramadan, spesielt på den første dagen i Ramadan. Det er også en sura som bør resiteres på fredag, før fredagsbønnen.

Tafsir av erobringen

Det er forskjellige vurderinger om erobringen som ga suraen navnet var Hudaybiyah-traktaten eller erobringen av Mekka. Med tanke på at ordet erobring brukes i betydningen "å ta et land gjennom krig", hevdet kommentatorer at erobringen av Mekka ble nevnt her. I tillegg til lydfortellingene (Bukhari, "Tafsir", 48/1), har kommentatorene basert på tegnene i denne suraen og som vil bli forklart når det passer, med rette konkludert med at freden i Hudaybiyah er beskrevet her. Ifølge dem kan ordet erobring også brukes for fred, da det gir en løsning og fjerner blokkeringen. Eller, det kan tenkes at "mursal-metaforen"-stilen, som er å snakke om årsaken og mene resultatet, brukes. Fordi utviklingen forårsaket av freden i Hudaybiye førte til mer enn én erobring: 1. Etter denne traktaten ble Khaybar erobret. 2. Siden muligheten for krig med Makkan-polyteistene ble midlertidig fjernet, kom og gikk folkene på de to sidene til hverandre, de møttes, utvekslet informasjon om islam, og mange polyteister konverterte og ble æret med islam. 3. To år senere erobret de troende, som marsjerte mot Mekka med en hær på ti tusen, dette stedet. 4. Polyteistene, som tidligere ikke aksepterte muslimer som samtalepartnere og søkte en løsning i krig, anerkjente den andre siden for første gang i denne traktaten, krevde sikkerhet fra dem og ble enige om at muslimer skulle komme og utføre Umrah-bønnen de ønsket. å gjøre det året, ett år senere (Kurtubi, XVI, 250 v. Hudaybiye og Hudaybiye). For sammendragsinformasjon, se Baccarat 2/194).

Fordelene med denne erobringen og dens konsekvenser er kort forklart i de tre første versene. Som antydet i det 12. verset, innebar det å legge ut på denne ekspedisjonen å utfordre de mekkanske polyteistene på en måte, og dette var også et spørsmål om mot. Det er derfor hyklerne sa: "Dette er gjort, polyteistene vil ødelegge dem alle." Vår Mester Profeten, som betraktet drømmen nevnt i vers 27 som et tegn og en befaling, tok imidlertid risikoen for denne utmattende og farlige ekspedisjonen med rundt 1500 trofaste følgesvenner, og tok hensyn til dens ulike fordeler. Det var en uforutsett utvikling; Kompanjongene ble satt på prøve av tålmodighet, mot, hengivenhet og selvoppofrelse. Mens og etter alt dette skjedde, manifesterte følgende velsignelser fra Allah: 1. Hz. Profeten mottok et kompliment som ikke ble gitt til noe medlem av ummah bortsett fra ham selv, og det ble erklært av hans Herre at hans "fortid og fremtidige synder ble tilgitt". Faktisk, som alle profeter, Hz. Profeten har også egenskapen ismet (beskyttet mot å begå synder av Allah), så han er syndfri uansett. I så fall er vår profets synd, som er erklært tilgitt, ikke en synd som han faktisk har begått eller vil begå, men er hans potensial til å begå synder fordi han er et menneske. Egenskapen til ismet er en guddommelig beskyttelse og barmhjertighet som forhindrer at denne potensielle muligheten for å synde i profetene blir aktualisert; Tilgivelsen i verset er i denne betydningen. I følge en annen tolkning i kommentaren til forrige surah (Muhammed 47/19), med denne traktaten, var folket i Mekka skyldige (for betydningen av ordet zanb, se Shuara 26/14) og dømt til døden. På slutten av denne traktaten ble profeten en part i freds- og sikkerhetsavtalen, og dermed ble bestemmelsen om skyld fra polyteistene opphevet. 2. Religionen islam, som er den største velsignelsen og den rette veien, ble fullført i et fredelig miljø og hadde muligheten til å spre seg. 3. Den store hjelpen fra Allah ble sett på reisen, i fredsforhandlingene og på veien tilbake.

Siden profetene satte et eksempel for deres ummah, beskyttet Allah dem fra å begå synder. Til tross for dette, satte vår Mester, Profeten, ved å utføre supererogatoriske bønner dag og natt og spesielt ved å be mye, ikke bare et eksempel for sin nasjon i denne forbindelse, men viste også at tilbedelse ikke gjøres ut fra håpet om Paradiset eller frykten for helvete, men fordi Allah fortjener det, og på grunn av dette, finner tjeneren åndelig liv og fred. Faktisk, da han ble spurt om hvorfor han ba så mange ganger, og minnet ham om at hans synder var tilgitt på forhånd, svarte han: "Slik at jeg kan være en tjener som takker Allah så mye jeg kan" ( Bukhari, "Tafsir", 48/2; omfattende informasjon om profetenes syndfrihet (ismet). for, se Mehmet Bulut, "Ismet", DIA, XXIII, 134-136).

I det 4. verset nevnes Allahs moralske støtte til de troende i deres ekstraordinære nød, etterfulgt av Hans soldater. Det ser ut til at hensikten med disse soldatene er englene som er sammen med de troende og formidler den guddommelige hjelpen til dem. Følgelig må soldatene nevnt i det 7. verset være engler som utfører guddommelig straff.

Günceleme: 22/03/2023 11:46

Lignende annonser