Helsedepartementet 2023 Alder 65-72 Gjenoppnevning Trekning Kunngjøring!

Helsedepartementet
Helsedepartementet

I tilleggsartikkel 3359 i helsevesenets grunnlov nr. 1 fra Helsedepartementet, «Van tilsetting skal gjøres i staben og stillingene til spesialistleger, spesialister i medisin, spesialister i medisin, tannleger og farmasøyter iht. lovgivning av offentlige institusjoner og organisasjoner kan foretas etter fullføring av prosedyrene forutsatt i lovgivningen uten å ha innhentet tillatelse fra den ledige tilsettingen. og deres plassering foretas av Helsedepartementet uten undersøkelse og ved loddtrekning.» bestemmelse er inkludert.

På den annen side, i vedlegg 17 til ovennevnte lov, "Leger og spesialistleger som arbeider i helseinstitusjoner og organisasjoner som hører til Helsedepartementet og dets tilknyttede selskaper, og familieleger ansatt i samsvar med bestemmelsene i familiemedisinsk lov nr. . 24 av 11/2004/5258, godkjennes av departementet hvert år. Forutsatt at han kan jobbe til fylte syttito. " regulering er tatt med.

I denne sammenheng, i tråd med rundskrivet datert 23/11/2017 og nummerert 2017/19, skal plasseringsprosedyrene utføres for å sikre gjenansettelse av leger og spesialistleger i alderen 65-72 og som tidligere hadde jobbet i Helsedepartementet eller dets tilknyttede organisasjoner, er Det vil bli gjort med mye i datamiljøet.

For detaljer om annonse KLIKK HER

GENERELLE PRINSIPPER

1) Søknader vil bli gjort innen periodene som er spesifisert i trekningskalenderen ved å gå inn i e-government gate identitetsverifiseringssystemet via Personal Information System (PBS) som ligger på nettsiden til Helsedepartementets generaldirektorat (yhgm.saglik. gov.tr).

2) Sted og tidspunkt for trekningen vil bli annonsert på internettadressen (/yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidater som vil søke vil fylle ut søknadsskjemaet elektronisk på PBS, lagre og fullføre preferansene mellom datoene som er spesifisert i lotterikalenderen. Etter avsluttingsprosessen vil ikke programinformasjonen og preferansene endres. Søknader som ikke er ferdigbehandlet vil ikke bli tatt i betraktning.

4) Det endelige søknadsskjemaet sendes ikke separat som fysiske dokumenter.

5) Kandidater som vil søke, vil kunne gjøre maksimalt ti (10) valg innenfor rammen av den kunngjørte kalenderen, med tanke på stedene som skal åpnes i Personal Information System (PBS). Kandidater som erklærer at de ønsker å bli avgjort med det generelle lotteriet, vil bli plassert i ledige ledige stillinger av det generelle partiet hvis de ikke kan plasseres i deres preferanser.

6) De som ønsker å søke om loddet og få annullert søknaden kan avbestille søknaden om lotteriet elektronisk via PBS frem til kl 23 torsdag 2023. mars 12 – onsdag 2023. april 18. De som har kansellert tegnesøknaden kan ikke søke om denne tegningen på nytt.

7) Søknader som ikke blir funnet hensiktsmessige som et resultat av undersøkelsen vil bli kunngjort på PBS som erstatning for varsling sammen med begrunnelsen for avslag, og innsigelsene vil bli mottatt elektronisk og resultatene vil bli kunngjort på PBS.

8) Ved omplassering av de som har trukket seg eller anses å ha trukket seg fra embetsverket, tas det hensyn til periodene angitt i artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 97. Men blant de som er i denne situasjonen, vil søknader fra de som har en måned til uføretrygden utløper, bli akseptert.

9) I ansettelsesvarselet til kandidatene som er plassert i stillingene til Helsedepartementet og tilknyttede institusjoner, vil adressen som kandidaten angir i søknaden bli lagt til grunn.

10) De som blir plassert i en hvilken som helst kader eller stilling som et resultat av trekningen, vil ikke kunne søke om lotteriet igjen på ett år etter kunngjøringen om resultatene av lotteriet.

11) Søknader til kandidater som ikke overholder vilkårene som er angitt i kunngjøringsteksten, vil ikke bli akseptert. De hvis søknader blir akseptert utilsiktet og lagt ut ved lodd, blir ikke utnevnt og vil bli kansellert selv om de er utnevnt.

KANDIDATER OG KRAV SOM KAN GJELDE FOR LOTSEN

1) Kandidater må oppfylle de generelle vilkårene spesifisert i artikkel 657 i tjenestemannsloven nr. 48.

2) Leger og spesialistleger som har fullført fylte 65 år og har jobbet i Helsedepartementet eller tilknyttede institusjoner tidligere, og som har fullført fylte 72 år fra datoen for lotteriet, (Leger under 65 år kan gjelder andre åpne avtaleregler.

3) Leger og spesialistleger som pensjonerer eks officio på grunn av fylte 65 år og fortsetter å jobbe som en fastlegen, vil kunne søke om denne regelen.

4) Lotsøknader fra de som ikke oppfyller ovennevnte vilkår vil ikke bli akseptert.

Günceleme: 15/03/2023 12:12

Lignende annonser