Informatics Valley-selskaper blir med i Horizon Europe

Informatics Valley-selskaper inkluderer Horizon Europe
Informatics Valley-selskaper blir med i Horizon Europe

Informatics Valley, Tyrkias teknologi- og innovasjonsbase, deltar i Horizon Europe-programmet, som har som mål å styrke EU (EU) innen vitenskap og teknologi. Horizon Europe Program Information Day ble arrangert i samarbeid med Informatics Valley og TUBITAK for at bedriftene i Informatics Valley skulle dra nytte av Horizon Europe-programmet. Daglig leder for Informatics Valley, A. Serdar İbrahimcioğlu, sa på arrangementet at de har som mål å lage flere internasjonale prosjekter for selskaper i Informatics Valley ved å inkludere Ufuk Europe. TUBITAK President Prof. Dr. Hasan Mandal bemerket også at deres mål er å sikre at potensialet til Informatics Valley ikke holder seg innenfor landets grenser.

Informatics Valley EU Horizon European Framework Program Information Day ble holdt på Informatics Valley Kocaeli Central Campus. I dette tilfellet holdt TÜBİTAK EUs rammeprogram Direktoratet Horisont Europa-programmet Tyrkias nasjonale kontaktpunktkoordinator Serhat Melik en generell presentasjon om Horisont Europas rammeprogram. Mens TÜBİTAK-spesialist Burak Tiftik holdt en presentasjon om det digitale feltet, snakket Serhat Melik om arbeidet som ble gjort innen mobilitet i Horizon Europe på ettermiddagsøkten. TÜBİTAK-spesialist Tarık Şahin informerte også selskapene i Informatics Valley med sin EIC/EIT-feltpresentasjon.

IT VALLEY-SELSKAPER VIL DELTA I FLERE INTERNASJONALE PROSJEKTER

I forklaringen på at de ga informasjon til selskapene i IT-dalen etter å ha etablert foreningen, sa İbrahimcioğlu: «Vårt mål er; For å sikre at våre selskaper gjør flere internasjonale prosjekter og tar del i EU-prosjekter. I dag kom vi sammen med vår TÜBİTAK, institusjonen som gjør denne jobben best og støtter flest prosjekter i Tyrkia, og med æren av dens ærede president selv, for å lytte til hva vi kan gjøre bedre i denne forbindelse.»

HORIZON EUROPE PRESENTASJON FRA MANDAL

På møtet holdt TÜBİTAK-president Mandal en presentasjon med tittelen "Co-Development and Co-Success Approach in Horizon Europe Programme". Mandal gjorde en vurdering etter arrangementet, og sa at Tyrkia har vært et fullverdig medlem av EUs forskningsprogrammer siden 2006 og at forskere i Tyrkia, som alle europeiske land, kan få tilgang til disse midlene.

VI ER PARTNER I PROGRAMMET PÅ 100 MILDER EUR

Mandal informerte om at Horizon Europe er et 2021-årig program som dekker årene 2027-7, og sa: "Horizon Europe gir for tiden 100 milliarder euro i muligheter, vi er partnere i et program på 100 milliarder euro. Som alle forskningsinstitusjoner i Tyrkia, gjør vi en innsats for å dra mye mer nytte av dette. "I tillegg til å søke på programmet på egen hånd, må flere partnerskap skje med andre landspartnerskap i Europa."

HORIZON EUROPEISK SUKSESS FOR TYRKISKE SELSKAPER

Mandal påpekte at over 400 tyrkiske selskaper har nesten 300 prosjekter i Horizon Europe, og sa: "Dette er en stor suksess. Tidligere kunne dette ha skjedd på slutten av syv år, men nå har vi oppnådd et svært høyt antall selskaper i det andre året av programmet. Vi har et ganske stort antall støttede prosjekter. Vi er prosjektkoordinator for 29 av disse prosjektene. Vi koordinerer Europa. Våre institusjoner og organisasjoner i Tyrkia gjennomfører koordineringen av 29 prosjekter”.

VI ØNSKER Å BÆRE DET-DALENS POTENSIALE TIL EUROPA

Klinke; Han uttalte at Informatics Valley og Horizon Europe passer sammen på områder som smarte byer og mobilitet, sa han: "Av denne grunn tror vi at det vil skape et stort mulighetsområde for alle våre selskaper i Tyrkia, men spesielt for våre selskaper innen informatikk. Dal. Vårt mål er å sikre at potensialet til Informatics Valley, som er Tyrkias teknologibase, ikke bare forblir innenfor landets grenser, men at det vil øke og vokse sammen med partnerne i Europa som en løftekraft.

HVA ER HORIZON EUROPE?

Med EUs 9. rammeprogram, Horizon Europe, er målet å støtte vitenskaps- og innovasjonsaktiviteter med et budsjett på 2021 milliarder euro mellom 2027-95,5. Horizon Europe har som mål å styrke EU vitenskapelig og teknologisk, for å øke innovasjonskapasiteten, konkurranseevnen og sysselsettingen.

Günceleme: 23/03/2023 14:56

Lignende annonser