Miljøverndepartementet rekrutterer 500 personell til å jobbe i katastrofeområder

Departementet for miljø, urbanisering og klimaendringer skal rekruttere støttepersonell
Departementet for miljø, urbanisering og klimaendringer

Ministeriet for miljø, urbanisering og klimaendringer, i samsvar med lov nr. 6306 om transformasjon av områder under katastroferisiko, "Principles on Employment of Contracted Personnel in Transformation of Areas Under Disaster Risk", som ble satt i kraft med Council of Disaster Risk. Ministerbeslutning nr. 2012/3945 og nødvendig regulering ble gjort med presidentvedtak nr. 6864. I henhold til resultatene av intervjuet innenfor rammen av intervjuet, vil totalt (500) innleid personell rekrutteres på de vilkår som er oppgitt. under.

For detaljer om annonse KLIKK HER

SØKNADSMETODE, STED, VARIGHET OG ANDRE FORHOLD

1. Søknader starter onsdag 22.03.2023 og avsluttes mandag 27.03.2023 kl. 23:59:59. Kandidater vil søke gjennom Career Gateway (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Søknader som sendes inn personlig eller per post vil ikke bli akseptert.

2. Etter at søknadsprosessen er fullført, bør kandidatene sjekke om søknaden deres er fullført på «Mine søknader»-skjermen på Karriereporten. Enhver applikasjon som ikke viser «Applikasjon mottatt» på «Mine søknader»-skjermen vil ikke bli evaluert.

3. Kandidatenes utdannings- og eksamensinformasjon vil bli innhentet gjennom webtjenester. Kandidater som ikke har denne informasjonen om e-forvaltning er pålagt å oppdatere sin informasjon, som ikke er på e-forvaltningen, fra de aktuelle institusjonene for ikke å oppleve klager under søknaden.

4. Listen over kandidater som skal kalles inn til intervju, informasjon om dato, sted og klokkeslett for intervjuet vil bli annonsert på Career Gate Platform og nettsiden til vårt departement (csb.gov.tr). Kandidater vil ikke bli varslet separat.

5. Det søkes kun om én tittel, og dersom det søkes mer enn én, vil begge søknadene anses som ugyldige.

6. Dersom det fastslås at kandidatene ikke oppfyller vilkårene spesifisert i denne kunngjøringen og relevant lovgivning, vil søknadene deres ikke bli vurdert. I tillegg vil kontraktene til de som viser seg å ikke oppfylle søknadsvilkårene bli sagt opp uten kompensasjon og varsel.

7. Intervjuer av de som viser seg å ha avgitt falske forklaringer i de etterspurte dokumentene vil bli dømt som ugyldige og deres utnevnelser vil ikke bli foretatt.

8. Det vil bli fremmet en straffeklage til Riksadvokatembetet over de som blir funnet å ha avgitt falske dokumenter eller avgitt forklaring. Dersom disse kandidatene er oppnevnt, vil de bli kansellert. I tillegg, dersom det er betalt gebyr til dem av departementet, vil dette gebyret bli innkrevd sammen med dets rettslige renter.

Günceleme: 23/03/2023 11:31

Lignende annonser