Dollarens dominans på verdenshandelen må brytes

Dollarens dominans på verdenshandelen må brytes
Dollarens dominans på verdenshandelen må brytes

Visepresidenten for den sørafrikanske nasjonalforsamlingen, Hon. Lechesa Tsenoli uttalte at USAs forsøk på å legge press på andre land med dollarhegemoni er uakseptable.

Hon. I et eksklusivt intervju med China Media Group (CMG) påpekte Lechesa Tsenoli at den amerikanske dollarens dominans i verdenshandelen bør brytes og det bør etableres en rettferdig handelsmodell der dollaren ikke er den eneste sanne globale valutaen.

Tsenoli la merke til at Federal Reserve har fortsatt å øke renten aggressivt det siste året, noe som har ført til store strømmer av kapital fra fremvoksende økonomier til USA, og understreket at dette har gjort stor skade for fremvoksende økonomier.

Tsenoli uttalte at USA kan dra nytte av andre lands utviklingsvelsignelser så mye de ønsker gjennom dollarens hegemoni i internasjonal utveksling og finansiell infrastruktur, sa Tsenoli at USA overfører sine egne risikoer til andre land i krisetider, som f.eks. stor statsgjeld, og prøver å få verden til å betale for USAs uansvarlige oppførsel med hegemoniske handlinger.

Tsenoli ga uttrykk for at det burde være et alternativ til amerikanske dollar av disse grunnene, og uttalte at det er et mer rettferdig alternativ for forskjellige land å bruke sin egen valuta i verdenshandelen.

Günceleme: 22/05/2023 11:43

Lignende annonser