McDonald's Tyrkia solgt til Qatari Boheme Investment Company

McDonalds Tyrkia ble solgt til Qatari Boheme Investment Company
McDonald's Tyrkia solgt til Qatari Boheme Investment Company

Anadolu Group Holding solgte sin McDonald's Tyrkia til Qatari Boheme Investment Company for 54.5 millioner dollar. I uttalelsen til KAP av Anadolu Holding A.Ş., "For salg av aksjer som representerer 100 % av kapitalen til Anadolu Restaurant, som er et 100 % datterselskap av selskapet vårt og som driver franchisedriften til McDonald's-restauranter i Tyrkia , til Boheme Investment GmbH eller noen av dets tilknyttede selskaper i Tyrkia. En bindende aksjeoverføringsavtale ble signert mellom vårt selskap og Boheme Investment GmbH 11. mai 2022.

Salgspris 54.5 millioner dollar

I uttalelsen ble det opplyst at gjennomføringen av aksjeoverdragelsen er betinget av oppfyllelse av forutsetningene i aksjeoverdragelsesavtalen og overdragelsen forventes gjennomført innen første halvår 2022, og det ble gitt følgende opplysninger mht. prisen: "I henhold til avtalen som er oppnådd mellom partene, vil overføringsprisen for aksjene som representerer 100 % av kapitalen til Anadolu Restaurant, bli fastsatt til 54.500.000 USD, minus netto gjeldsbeløp i Anadolu Restaurants balanse kl. utløpsdatoen og motregningen av de andre eiendelene og forpliktelsene definert i aksjeoverdragelsesavtalen. Det forventes at beløpet som skal beregnes ved å trekke fra det nevnte netto gjeldsbeløpet og andre eiendeler og forpliktelser definert i aksjeoverføringsavtalen vil være ca. 5-6 millioner USD."

Boheme Investment GmbH er et selskap basert i Wien/Østerrike og er et datterselskap av Kamal Saleh Al Mana, en Qatar-investor. Kamal Saleh Al Mana har et partnerskap i selskapet som driver franchisen til McDonald's-restauranter i Qatar.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar