Styret for dommere og påtalemyndigheter skal rekruttere 27 offiserer

Dommernemnd og påtalemyndighet for å rekruttere embetsmenn
Dommernemnd og påtalemyndighet for å rekruttere embetsmenn

Å være ansatt innenfor rammen av paragraf (B) i artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 4 i generalsekretariatet for rådet for dommere og påtalemyndigheter og å være ansatt i samsvar med prinsippene for ansettelse av kontraktsfestede Personell, som ble satt i kraft med Ministerrådets vedtak datert 06/06/1978 og nummerert 7/15754. I henhold til resultatene av konkurransen (anvendt og/eller muntlig) eksamen som skal avholdes på grunnlag av KPSS-poengsummen av 2020 innenfor rammen av bestemmelsene i forskrift om gransking, oppnevning og forflytning av dommer- og påtalemyndighetens ansatte, rekrutteres 15 innleide kontorpersonell, 5 innleide sjåfører og 7 innleide ansatte i henhold til utdanningsnivå.

For detaljer om annonse KLIKK HER

 Søknadssted og skjema

Kandidater må personlig søke til generalsekretariatet til Council of Judges and Procureors, ved å oppgi "2022 4/B Contracted Personnel Entrance Exam Job Request Form" tilgjengelig på hsk.gov.tr-nettstedet og fylle ut alle relevante deler, sammen med nødvendige dokumenter. (Søknadsadresse: Safety District, Mevlana Boulevard No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Søknader vil bli sendt personlig, og søknader som sendes via post eller lignende vil ikke bli godtatt.

Søknadene starter 30/05/2022 og slutter 03/06/2022 ved slutten av arbeidstiden (17:00). Søknader som ikke sendes innen fristen vil bli ansett som ugyldige.

Eksamen for den innleide kontormedarbeiderstillingen gjennomføres i to trinn som praksiseksamen og muntlig eksamen. De som er blant 5 kandidater, som er 75 ganger antall utlyste stillinger i henhold til KPSS(B) Gruppepoengtyper, har rett til å delta i praksiseksamen (tastatureksamen). kazanskal jobbe. Praksiseksamen avholdes lørdag 11/06/2022 kl. 09:00 hos dommer- og påtalerådet og de som har bestått denne eksamenen http://www.hsk.gov.tr vil bli annonsert kl For de som består praksiseksamen avholdes det muntlig eksamen i Dommer- og påtalemyndigheten 21 kl 06:2022.

Eksamen for den innleide sjåførstillingen gjennomføres i to trinn som praksiseksamen og muntlig eksamen. De som er blant de 5 kandidatene som er 25 ganger antall utlyste stillinger etter KPSS (B) Gruppepoengtyper har rett til å delta på praksisprøven (førerprøven). kazanskal jobbe. Praksiseksamenen avholdes lørdag 11/06/2022 kl. 11:00 på Ankara prøvetidskontor (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi nr.: 61 Keçiören/Ankara) og de som er vellykket i denne eksamenen http://www.hsk.gov.tr vil bli annonsert kl For de som består praksiseksamen avholdes det muntlig eksamen i Dommer- og påtalemyndigheten 22 kl 06:2022.

For den innleide tjenerstillingen har de som er blant de 5 kandidatene som er 35 ganger antall utlyste stillinger etter KPSS(B) Gruppepoengtyper rett til å delta i muntlig eksamen. kazanskal jobbe. Muntlig eksamen avholdes i dommer- og påtalestyrets bygning 22 kl. 06:2022.

Hver kandidat vil kun kunne søke på én stilling, som utlyses i henhold til hans utdanningsstatus. Kandidater som søker på mer enn én stilling vil ikke bli vurdert da søknadene deres vil bli vurdert som ugyldige.

 Krav til søknad

Som angitt i den endrede artikkel 657 i embetsmannsloven nr. 48;

1- Å være tyrkisk statsborger,

2- Fra og med 03/06/2022, som er den siste søknadsdagen, for å oppfylle alderskravene i artikkel 657 i lov nr. 40 og for å ikke ha fylt 2020 år fra den første dagen i januar i år som sentraleksamen (KPSS-36 for kandidater i lavere grad, førsteamanuensis og videregående utdanning) avholdes. være (født 1. januar 1985 eller senere),

3- For innleid kontorpersonell, som har uteksaminert seg fra fakultetenes/skolenes dataavdeling, justisavdelingen, justisavdelingen ved faghøgskolene, justislektorprogrammet, justisfaggymnaset eller annen videregående skole eller tilsvarende skoler, eller minst en videregående skole eller tilsvarende skoleutdannet Å ha et skrivemaskin- eller datasertifikat godkjent av departementet for nasjonal utdanning eller gitt som et resultat av kurs organisert av offentlige institusjoner og organisasjoner på søknadsdatoen (søknader fra de som ikke leverer sertifikat eller kursgjennomføringsbevis i henhold til prosedyren vil ikke bli akseptert),

4- For den innleide sjåførstillingen, å være minst utdannet videregående eller tilsvarende, og minst B-klasse fra 17. januar 04, i henhold til endringen gjort i Highway Traffic Regulation, publisert i Offisiell Gazette datert 2015/29329 /1 og nummerert 2016, etter 1. januar 2016 Å ha minst D1 klasse førerkort,

5- Å være minst en videregående utdannet eller tilsvarende for den inngåtte tjenerstillingen,

6- Ikke fratatt offentlige rettigheter,

7- Selv om periodene spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har passert; forbrytelser mot statens sikkerhet, selv om benådet eller fengslet i ett år eller mer for en forsettlig begått forbrytelse, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og denne ordens funksjon, underslag, underslag, bestikkelser, tyveri, bedrageri, forfalskning, brudd på tillit, uredelig Ikke å bli dømt for konkurs, budrigging, rigging av ytelse, hvitvasking av eiendomsverdier som oppstår fra kriminalitet eller smugling,

8- Når det gjelder militær status; ikke være i militærtjeneste, ikke være myndig eller ha avtjent aktiv militærtjeneste dersom han har nådd militærtjenestealderen, eller bli utsatt eller overført til reserveklassen,

9- For den innleide kontoransattestillingen; Fra gruppen for offentlig utvelgelseseksamen (B) holdt av ÖSYM i 2020; Bachelorgradsutdannede KPSSP(3), assosierte graduates KPSSP(93) og videregående skolekandidater KPSSP(94) poengtype må være minst 70 poeng,

10- For den inngåtte sjåfør- og tjenerstillingen; Fra gruppen for offentlig utvelgelseseksamen (B) holdt av ÖSYM i 2020; For å ha minst 3 poeng fra undergraduate KPSSP(93), assosierte graduates KPSSP(94) og high school-graduates KPSSP(60),

11- Ikke å ha psykiske lidelser som kan hindre ham i å utføre sin plikt kontinuerlig.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar